نمایش کتاب

]XML and SQL Server 2000ايكس. ام. ال. انداس. كيو.ال. سرور٢٠٠٠[ عنوان کتاب:
مترجمين مهدي فلاح ،آرتين هنرچيان ف زيرنظرگروه مهندسي پژوهشي ساحر نام پدید آورنده:
- نام گردآورنده:
گريفين ،جان ،١٩٣٦م سر شناسه اصلی:
- مترجم:
١٣٨٢ سال انتشار:
آن ناشر:
تهران محل نشر:
،٧٦QA / ،٩ / ٤،١٣٨٢گ ٢٥ك رده کنگره
٩٠٧٦ شماره سند:
- شابک:
اس. كيو.ال. سرور,كامپيوترهاي سرويس دهنده و سرويس گيرنده, زبان نشانه گذاري توسعه پذير موضوع:
- شماره ثبت:
- جلد:
- نسخه:
-,Griffin,Johnفلاح ،مهدي ١٣٥٧-,هنرچيان ،آرتين ،١٣٥٧ - متر-, شناسه های افزوده:
- کتابنامه:
فهرست نويسي براساس اطلاعات فيپاXML and SQL Server 2000 توضیحات اضافی:
- عنوان دیگر:
عنوان اصلي عنوان روی جلد:
- فروست:
٤٠٨ص :. مصور،جدول صفحه شمار:
- ویرایش:
بازگشت

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2020 rss mail