نمایش کتاب

]Internet Explorer5اينترنت اكسپلورر٥[در يك نگاه عنوان کتاب:
ترجمه محمدرضا ضرغامي ،عليرضا ضرغامي نام پدید آورنده:
- نام گردآورنده:
ضرغامي ،محمدرضا،١٣٥٠ سر شناسه اصلی:
- مترجم:
١٣٧٨ سال انتشار:
روزنه ناشر:
تهران محل نشر:
،٥١٠٥TK / ،٨٨٣ / ٤،١٣٨١ض ٧الف رده کنگره
٨٥٩٦ شماره سند:
- شابک:
اينترنت اكسپلورر مايكروسافت فايل كامپيوتر,اينترنت شبكه كامپيوتري, وب نظام بازاريابي اطلاعات موضوع:
- شماره ثبت:
- جلد:
- نسخه:
ضرغامي ،عليرضا،١٣٥٧ شناسه های افزوده:
- کتابنامه:
- توضیحات اضافی:
- عنوان دیگر:
- عنوان روی جلد:
- فروست:
٢٦٤ص صفحه شمار:
- ویرایش:
بازگشت

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2020 rss mail