نمایش کتاب

++C عنوان کتاب:
هربرت شيلدف مترجم عبدالرضا قايمي نام پدید آورنده:
- نام گردآورنده:
شيلد،هربرت سر شناسه اصلی:
- مترجم:
١٣٧١ سال انتشار:
جزيل ناشر:
تهران محل نشر:
،٧٦QA / ،٧٣ / ٩،١٣٧١ش ٩س رده کنگره
٨٤٨ شماره سند:
- شابک:
سي ++ ،٢٠زبانهاي برنامه نويسي كامپيوتر موضوع:
- شماره ثبت:
- جلد:
- نسخه:
قايمي ،عبدالرضا،مترجم شناسه های افزوده:
- کتابنامه:
- توضیحات اضافی:
- عنوان دیگر:
- عنوان روی جلد:
- فروست:
٢ج :. جدول ،نمودار صفحه شمار:
- ویرایش:
بازگشت

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2020 rss mail