نمایش کتاب

Gulliver'S Travels عنوان کتاب:
نوشته : جاناتان سويفت ،اقتباس وخلاصه از : جون مك اينتاش ام. آ نام پدید آورنده:
- نام گردآورنده:
سويفت ،جاناتان سر شناسه اصلی:
- مترجم:
١٣٧٨ سال انتشار:
نشر زروان ناشر:
تهران محل نشر:
،١٢٨٥،١٣٧٨PE رده کنگره
٧٨٩٢ شماره سند:
- شابک:
- موضوع:
- شماره ثبت:
- جلد:
- نسخه:
- شناسه های افزوده:
- کتابنامه:
- توضیحات اضافی:
- عنوان دیگر:
- عنوان روی جلد:
- فروست:
٩٥ص صفحه شمار:
- ویرایش:
بازگشت

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2020 rss mail