• اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

بازدید از اداره امورشعب غرب تهران در روز 6 آذرماه

بازدید از اداره امورشعب غرب تهران در روز 6 آذرماه
در این دیدار جناب آقای دکتر بیگی به همراه تیم بازرسی در اداره امورشعب مذکور به تحلیل عملکرد آن اداره درحوزه مبارزه با پولشویی به بحث و گفتگو پرداخته و در خصوص اهمیت مباحث پول و اقتصاد و اثرات کنترل پول در جوامع مختلف مطالبی را ارائه فرمودند.

 

...

ارسال دیدگاه