• اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

بازدید از اداره امورشعب جنوب تهران در روز 8 آذرماه

بازدید از اداره امورشعب جنوب تهران در روز 8 آذرماه
در این دیدار، جناب اقای شیبانی معاونت محترم اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به همراه تیم بازرسی ، عملکرد آن اداره امورشعب در حوزه فعالیتهای مبارزه با پولشوئی بررسی نموده و در خصوص موارد حائز اهمیت بحث و گفتگو نمودند.

 

...

ارسال دیدگاه