• اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

بازدید از اداره امورشعب استان فارس در روزهای 21 و 22 آبانماه

بازدید از اداره امورشعب استان فارس در روزهای 21 و 22 آبانماه
در این دیدار، جناب اقای شیبانی معاونت محترم اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به همراه تیم بازرسی عملکرد آن اداره امورشعب در حوزه فعالیتهای مبارزه با پولشوئی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

 

....

ارسال دیدگاه