• اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

گروه‌های اخبار

پربازدیدترین‌ها

اخبار ویژه


آخرین اخبار

بازدید از اداره امور شعب استان یزد

بررسی میدانی از شعب تحت پوشش اداره امور شعب استان یزد درخصوص رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی

[ادامه]

بازدید از اداره امور شعب استان خوزستان

گزارش بازدید و ارزیابی عملکرد اداره امور شعب استان خوزستان در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

[ادامه]

بازدید از اداره امور شعب استان ایلام

در خصوص ارزیابی میزان آگاهی همکاران شعب از قوانین و دستورالعمل های مبارزه با پولشویی خصوصا گزارش های CTR ، STR ، اخذ مستندات شفاف سازی ، اثربخشی دوره های آموزشی بررسی عملکرد روسای حوزه‌ها ، بررسی مستندات ماخوذه ، برگزاری جلسات آموزشی با کارکنان شعب ، ب ...

[ادامه]

بازدید از اداره امورشعب استان چهارمحال و بختیاری

انجام بازدیدهای نظازتی و بازرسی های اجمالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از واحدهای تحت پوشش حوزه های شهرکرد ، بروجن و حوزه فارسان اداره امور شعب استان چهارمحال و بختیاری و برگزاری گارگاه آموزشی الزامات قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تر ...

[ادامه]

بازدید از اداره امور شعب استان اصفهان

انجام بازدیدهای نظازتی و بازرسی های اجمالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از واحدهای تحت پوشش حوزه های شهری اصفهان و حوزه های لنجان ، نجف آباد ، شهرضا و حوزه کاشان اداره امور شعب استان اصفهان و برگزاری گارگاه های آموزشی الزامات قانونی مبارزه با ...

[ادامه]

صفحه قبل