• اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

گزارشات و مقالات ویژه


آخرین گزارشات و مقالات

بازدید از اداره امورشعب جنوب تهران در روز 8 آذرماه

در این دیدار، جناب اقای شیبانی معاونت محترم اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به همراه تیم بازرسی ، عملکرد آن اداره امورشعب در حوزه فعالیتهای مبارزه با پولشوئی بررسی نموده و در خصوص موارد حائز اهمیت بحث و گفتگو نمودند.

[ادامه]

هشتمین جلسه کمیسیون تطبیق شورای هماهنگی بانکها در روز 7 آذرماه

هشتمین جلسه کمیسیون تطبیق شبکه بانکی در محل شورای هماهنگی بانکها برگزار گردید.

[ادامه]

بازدید از اداره امورشعب استان کرمان در روزهای 22 و23 و 24 آبانماه

در این دیدار، جناب اقایان اصغرپور و اسمعیل زاده آذری پس از تحلیل عملکرد اداره امورشعب استان در حوزه فعالیتهای مبارزه با پولشوئی ، به نحوه اعمال ضمانت نامه اجراهای مقتضی برای حصول اطمینان از رعایت آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی، اهمیت وضرورت تشکیل جلسا ...

[ادامه]