شعبه شارجه

كد شعبه:  45
آدرس: 

United Arabic Emirates

SHARJAH  BRANCH


AL QASEMIA , NAD AL QASEMIA

KING ABDULAZIZ ST. (IMMIGRATION ST.)

P.O. BOX : 459

SAHRJAH, U.A.E

مسئول شعبه
009716-5981100
معاون شعبه
009716-5981102
دايره حسابداري
009716-5981126
دايره صندوق

دورنگار :
009716-5981131-41

009716-5981188
دايره اعتبارات اسنادي
009716-5981116-18
دايره معاملات
009716-5981121-24
دايره مطالبات معوق
009716-5981110
ساير دواير
009716-5444040
5981111
دورنگار شعبه
009716-5981122
سوئيفت
MELIAEADSHJ
پست الكترونيكي
SHJBMI@BMI.CO.AE
وب سايت
WWW.BMI.AE


تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملّی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSS EMail Instagram Aparat Channel