شعبه بردبي

كد شعبه:  46
آدرس: 

United Arabic Emirates

BUR DUBAI  BRANCH

P.O. BOX 3093


AHMED SEDDIQUI BUILDING

.

KHALID BIN WALID ST


BUR DUBAI, U.A.E


تلفن شعبه
009714-3051111
دورنگار                     
009714-3516329


تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملّی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSS EMail Instagram Aparat Channel