شعبه العين

كد شعبه:  70
آدرس: 

United Arabic Emirates

AL AIN  BRANCH

P.O.Box : 1888

MAIN STREET

ALI BIN AZIZ COMMERCIAL BUILDING


AL AIN – U.A.E


مسئول شعبه
009713-7118700
تلفن شعبه                
009713-7118777
دورنگار
009713-7664449


تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملّی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSS EMail Instagram Aparat Channel