شعبه فجيره

كد شعبه:  74
آدرس: 

United Arabic Emirates

FUJAIRAH   BRANCH

P.O. BOX 248


HAMAD BIN ABDULLA STREET


FUJAIRAH , U.A.E


تلفن شعبه
009719-2222551
2222472
دورنگار
009719-2224271


تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملّی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSS EMail Instagram Aparat Channel