شعبه باكو

كد شعبه:  250
آدرس: 

Republic of AzerbaijanBaku Branch


        Baku City, Nobel Ave. 23 

Baku, Azerbaijan Republicمسئول شعبه  

معاون شعبه 

مسئول دايره معاملات 

دورنگار

پست الكترونيكي
bank@bmibaku.az
وب سايت
www.bmibaku.azتمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملّی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSS EMail Instagram Aparat Channel