آرين بانك افغانستان - مديريت

كد شعبه: 
آدرس: 

Arian Bank Afghanistan

HEAD OFFICE AND MAIN  BRANCH

Shahr no


Sher Ali Khan Road


Kabul Afghanistan


مدير عامل - آقاي حسن بهادري
0093-799420420
ceo@arian-bank.com.af
تلفن‌هاي سابسيدري
0093-776299026
202203996
پست الكترونيكي
cfo @arian-bank.com.af



تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملّی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2019 RSS