مديريت مستقل منطقه آسيا و خاورميانه

كد شعبه:  30
آدرس: 

United Arabic Emirates

Asia & The Middle East Independent Supervisory Regional Office-AMISRO

P.O. BOX : 1894


BANIYAS STREET


DEIRA, DUBAI, U.A.E


تلفن شعبه
009714-2015100
دورنگار
009714-2295577
2015282
پست الكترونيكي
bmi@bmi.co.ae


تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملّی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSS EMail Instagram Aparat Channel