مدیر عامل و اعضای هيات مديره بانک ملی ايران


 

 
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره
محمدرضا حسین زاده
تلفن: ‌ ۶۶۷۳۱۹۹۷
پست الکترونیکی:ceo@bmi.ir
مشاهده بیوگرافی
 

  
عضو هیأت مدیره
برات کریمی
تلفن: ۶۰۹۹۲۰۱۱
پست الکترونیک:
b.karimi@bmi.ir

عضو هیات مدیره
محمود شایان
تلفن: ۶۰۹۹۲۰۱۹
پست الکترونیکی:
M.shayan@bmi.ir

عضو هیأت مدیره
ناصر شاهباز
تلفن: ۶۰۹۹۲۰۱۳
پست الکترونیکی:
n.shahbaz@bmi.ir

عضو هیأت مدیره
   مسعود خاتونی 
تلفن:   ۶۰۹۹۲۰۱۲
پست الکترونیکی:
masoud.khatouni@bmi.ir


تعداد بازدید:

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملّی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018