نتیجه جستجو
در این سامانه امکان نمایش و چاپ مانده و گردش حساب از چند ماه یا چند سال گذشته با تعداد تراکنش نامحدود به صورت فارسی یا انگلیسی وجود دارد. البته در نمایش تراکنش های اخیر به دلیل آنلاین نبودن برنامه ، با یک روز تاخیر صورتحساب نمایش داده می شود. به عبارتی تراکنش های روز جاری قابل رویت نمی باشد.

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2020 rss mail