نتیجه جستجو
به یکی از دلایل ذیل این پیغام مشاهده می شود :  یا عدد صفر قبل از شماره حساب را درج نکرده است.  یا شماره حساب را اشتباه تایپ کرده است.  یا به جای صفحه عملیات متمرکز اشتباهی در صفحه عملیات غیرمتمرکز دارد حساب را ثبت می کند.

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2020 rss mail