پرسش های متداول

1) آیا ترهین دو ملک با یک قرارداد جایز می باشد ؟

2) آیا تفکیک و افراز ملکی که در رهن بانک می باشد بلامانع است یا خیر؟

3) آیا بانک می تواند نسبت به بازداشت مازاد مورد وثیقه تسهیلات اعطایی توسط مراجع قضایی موافقت نماید .

4) آیا رهن ملک با کاربری زراعی اعم از مشاع و غیرآن امکان پذیر است ؟

5) آیا اخذ سفته عندالمطالبه از مشتری بعنوان تضمین معامله و استفاده از آن در معاملات بعدی امکان پذیر می باشد ؟

6) چنانچه مشتری بعد از انعقاد قرارداد مشارکت مدنی و فروش اقساطی مسکن اقدام به واگذاری مورد معامله به اشخاص ثالث نماید ، بانک چه تکلیفی در این خصوص دارد؟

7) آیا بانک می تواند نسبت به اجاره املاک مورد رهن باکاربری مسکونی – تجاری – صنعتی موافقت نماید ؟

8) آیا اعطای تسهیلات از طریق وکالت امکان پذیر می باشد و آیا وکیل می تواند ضامن موکل گردد ؟

9) آیا انجمن های صنفی می توانند تسهیلات اخذ نمایند؟

10) نحوه اقدام بانک در برابر اجرائیه هایی که توسط مراجع قانونی جهت برداشت از حسابهای دولتی غیرقابل برداشت در آمدی (مفتوحه با مجوز اداره کل خزانه یا نمایندگی خزانه در استان ها ) و بنام ادارات و سازمانهای دولتی صادر گردد چه می باشد ؟

11) آیا کماکان وکالتنامه زندانیان با شرایط مخصوص آن در شعب قابل پذیرش می باشد یا خیر ؟

12) در خصوص وکالتنامه ها چنانچه موکلین خودشان مورد وکالت را انجام دهند تکلیف وکالتنامه مزبور چه می شود ؟

13) شخصی بموجب وکالتنامه اقدام به افتتاح سپرده بلند مدت برای فرزند خود می‌نماید و همه ماهه سود آن را دریافت میدارد، آیا با گذشت 9 ماه از تاریخ صدور وکالتنامه نیاز به تأئیدیه از دفترخانه مبنی بر عدم عزل وکیل میباشد یا خیر؟

14) وکیل به استناد وکالتنامه ای که در خارج از کشور و در کنسولگری‌های جمهوری اسلامی تنظیم شده درخواست نموده از شماره حساب ......................... بنام موکل وجوهی را برداشت نماید. شعبه چه تکلیفی دارد؟

15) اجرای ثبت درخواست انسداد حسابهای شخصی را نمود و به حسابس اشاره کرده که بنام فرزند وی و توسط مشارالیه افتتاح گردیده تکلیف چیست ؟

16) نظر به اینکه ماده 6 مقررات و شرائط عمومی حساب جاری مقرر نموده بانک می‌تواند بابت طلب خود از اشخاص، از حساب شخص یا اشخاص تحت ولایت بدهکار نیز برداشت نماید، آیا در حال حاضر انجام این امر جهت وصول مطالبات بانک صحیح می‌باشد یا خیر؟

17) چنانچه تقسیم ارث در گواهینامه انحصار وراثت ارائه شده به شعبه اشتباه باشد آیا شعبه مجاز به ترتیب اثر دادن به آن می باشد یا می بایست موضوع اشتباه بودن نحوه تقسیم ارث به ورثه اعلام تا آنرا به دادگاه اعاده و اصلاح نمایند ؟

18) بانک پارسیان به استناد تعهدنامه ای عادی که از ضامن تسهیلاتی که در بانک ملی دارای حسابجاری است ، از طریق دادستان درخواست نموده به بانک ملی دستور داده شود وجوه موجود در حساب مشتری را برداشت و طی یک فقره چک به حساب تسهیلات وی نزد بانک پارسیان واریز نماید و دا

19) الف ) آیا به اطلاع شعبه از فوت مشتری باید حساب پس انداز وی بسته شود؟ ب) درصورتی که پس از فوت وی حساب باز و جایزه ای به آن اصابت کند تکلیف چیست ؟

20) آیا اقاله صرفا“ مربوط به املاک متعهد اصلی می باشد ؟

21) آیا سفته ای که در متن یا ظهر آن قلم خوردگی یا لاک گرفتگی وجود دارد ، جهت تضمین تسهیلات قابل پذیرش است ؟

22) چنانچه در سفته تضمینی ، متعهد و ضامن جابجا امضاء کرده باشند آیا چنین سفته ای مورد قبول بانک به عنوان تضمین تسهیلات اعطائی می باشد ؟

23) چنانچه تسهیلات مضاربه به حساب جاری مشتری واریز ، و چند لحظه بعد شخصی با ارائه چک عهده حساب جاری همان مشتری ، وجه چک را مطالبه نماید ، آیا می توان چنین چکی را پرداخت نمود ؟

24) آیا فرمانداران میتوانند نسبت به اخذ اطلاعات از سیستم بانکی اقدام نمایند یا خیر ؟

25) آیا ارائه اطلاعات مربوط به حسابهای مشتریان بانک به سازمان تأمین اجتماعی قبل از صدور اجرائیه امکانپذیر میباشد یا خیر ؟

26) آیا دادیار دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری میتواند اقدام به اخذ اطلاعات از بانکها نماید ؟

27) آیا کارکنان بانکها تحت پوشش قانون کار قرار میگردند یا خیر ؟

28) دختر خانمی 16 ساله با داشتن حکم رشد صادره از دادگاه محل شعبه مراجعه و تقاضای دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج می نماید . پرسش شعبه آن است که آیا می تواند با توجه به حکم رشد صادره از دادگاه اقدام به اعطای تسهیلات به نامبرده نماید ؟

29) آیا بازرسان سازمان بازرسی کل کشور می تواند اسناد و مدارک و اطلاعات بانکی مربوط به حسابهای دولتی را مطالبه نماید و شعبه در اختیار آنان قرار دهد ؟

30) آیا بانک موظف بر پرداخت مالیات حق کسب و پیشه اخذ شده طبق برگ تشخیص مالیات مشاغل اشخاص حقوقی میباشد یا خیر ؟

31) همسر یکی از جانبازان جنگ تحمیلی به شعبه مراجعه می نماید و تقاضامی نماید به علت بیماری شوهر خویش و ناتوانی وی جهت مراجعه به شعبه ، حقوق ایشان را که به حساب وی واریز می‌شود ، در اختیار او قرار دهند تکلیف شعبه چیست ؟

32) شخصی که تبعه کشور افغانستان می باشد به شعبه مراجعه و درخواست افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری می نماید تکلیف شعبه چیست ؟

33) شورای حل اختلاف یکی از مناطق شیراز ، نامه ای جهت بازداشت حساب یکی از مشتریان بانک به شعبه ارسال می نماید تکلیف شعبه چیست ؟

34) آیا بانک می تواند جهت وصول مطالبات خود راساًَ و بدون هیچگونه تشریفاتی از حساب ضامنین برداشت نماید ؟

35) اقدام بانکها در مورد موجودی حسابهای مربوط به تبعه خارجه که فوت شده اند منوط به رعایت چه مقرراتی می باشد ؟

36) آیا کمیته امام خمینی ( ره ) می تواند از حسابهای مددجویان تحت پوشش خود که نزد شعبه بانک افتتاح حساب نموده ، برداشت نماید ؟

37) نحوه اقدام شعب در خصوص قرارداد رهنی که منجر به صدور اجرائیه گردیده و راهن ذیل قراردادهای ذمه ای دیگر را نیز امضاء نموده باشد چگونه است؟

38) یکی از وراث شخصی بدهکار ضمن مراجعه به شعبه تقاضای اقاله ملک تملیکی را تقدیم می نماید تکلیف شعبه در این مورد چیست ؟

39) آیا املاک فاقد پلاک ثبتی و یا با داشتن پلاک ثبتی که سند مالکیت به نام ذینفع آن صادر نشده را میتوان توقیف نمود ؟

40) چه راهکاری برای اصلاح مبلغ اجراییه ای که به مدیونین ابلاغ گردیده وجود دارد تا نیمعشر اضافی پرداخت نگردد ؟ و در صورت پرداخت نیمعشر اضافی آیا می توان از طریق دیوان عدالت اقدام نمود ؟

41) در مورد املاک مورد رهن بازداشت شده توسط اشخاص ثالث، تکلیف بانک به عنوان مرتهن در مقابل بازداشت کنندگان از لحاظ مقررات چگونه است؟

42) در صورتیکه ملکی ( پس از تملیک ) نیاز به زمان بیشتر جهت تعیین تکلیف دارد آیا میتوان با تنظیم قرارداد اجاره ( خصوصا“ در املاک کشاورزی هزینه های نگهداری ملک تاحدودی پوشش داده شود . ) اقدام نمود ؟

43) بعضی از اجرائیات ثبت مستند به ماده 21 از توقیف اموال بدهکار بصرف عدم تناسب طلب بانک با ارزش مال تعرفه شده برای بازداشت امتناع دارند برای تعریف تناسب غیر از متناسب چه کار باید کرد ؟

44) چرا عملاً اجرائیات ثبت برخلاف آرای شورایعالی ثبت و یا هیأت نظارت استانها در مواردیکه اشخاص ثالث در املاک تملیکی تصرف دارند علیرغم اینکه تخلیه با تملیک ملازمه دارند اجتناب می‌نمایند؟

45) اخذ مفاصا حساب دارایی در مواردیکه با عدم همکاری ورثه در اظهارنامه مالیاتی غیرمنقولی که در مرحله تملیک و انتقال اجرایی در دفترخانه قرار داد به چه ترتیب می باشد؟

46) برابر ضوابط و مقررات جاری در خصوص اقاله املاک تملیکی ، ضابطه بر این است که مالک یا قائم مقام قانونی یا وکیل ایشان میتواند با رعایت برخی شرایط از جمله واریز کلیه مطالبات بانک تا روز درخواست اقاله ملک مسکونی خود را با موافقت بانک اقاله نماید و این در حالیست

47) : آیا حق عدول و انصراف از اجرای ماده 34 اصلاحی قانون ثبت در هر مرحله از مراحل اجرایی برای بستانکار رهنی متصور است ؟

48) نحوه تکمیل فرم تقاضانامه صدور اجرائیه به چه صورت است ؟ طبق مفاد مندرج در بخشنامه 18 ب راهنمایی لازم جهت تکمیل و تنظیم فرم تقاضانامه صدور اجرائیه بعمل آید ؟

49) آیا میتوان ملکی که در رهن و یا توقیف بانک باشد از دریافت نیمعشر اجرایی خودداری و مراتب را به اداره ثبت محول نمایند ولی در صورتیکه در پرونده اجرایی به استناد قراردادهای داخلی اموالی از بدهکار توقیف نشده باشد در هنگام تسویه مطالبات توسط بدهکار علاوه بر طلب ب

50) نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و راهنمایی لازم در خصوص آن طبق نامه عمومی 79034 اداره حقوقی و دعاوی به چه ترتیب می‌باشد؟

51) آیا در صورت تملیک مرهونه به شعبه و مزایده و فروش آن می توان از محل وجوه زائد بر طلب شعبه ، سایر بدهیهای مشتری را تسویه نمود ( از محل وجوهی که به بستانکار اداره حسابداریکل و بودجه منظور می گردد ؟

52) آیا برای تقاضای صدور اجرائیه هر مورد قرارداد یک برگ تقاضانامه چاپی علیحده لازم است ؟

53) آیا میتوان به استناد قرارداد رهنی منعقد فیمابین بانک و راهن ثالث پس از وصول بدهی مستقیم گیرنده تسهیلات جهت وصول بدهی ضمانتی و غیر مستقیم مدیون اصلی اقدام نمود؟

54) آیا ملک تملیکی که محل سکونت مدیون و در تصرف وی بوده و امکان پرداخت و تسویه ریالی قیمت تمام شده توسط راهن برای انجام اقاله مقدور نباشد . میتوان با تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک به مدیون واگذار نمود ؟

55) هنگامیکه مازاد ملکی از سوی بانک و در یک پرونده اجرایی در اجرای احکام مدنی بازداشت می شود واحدهای اجرای احکام بدون در نظر گرفتن حقوق بانک بعنوان ذینفع و بدون اطلاع بانک مباردت به تملیک پلاک بازداشت شده به نام بازداشت کننده قبلی می نماید آیا این امر خلاف قان

56) یکی از موارد شایع که اکثریت شعب در هنگام تنظیم صدور اجرائیه به آن توجه نمی نمی نمایند . موضوع تعدیل سود سالهای آینده و اقساط سررسید نشده می باشد و از این حیث اسباب تضییع حقوق مشتری و بعضا“ بانک را فراهم می آورند ( خصوصا“ در هنگام محاسبه نیمعشر اجرایی و حق

57) آیا به پرونده ای که رأسا“ توسط شعبه اجراییه صادر و کارشناس حقوقی در آن دخالت نداشته حق الوکاله تعلق می گیرد یا خیر ؟

58) اعمال جانشینی بانک به عنوان یکی از شروط مصرحه در قراردادهای منعقده با شرکت شهرکهای صنعتی حق است یا تکلیف ؟

59) آیا قید شرط جانشینی در قرارداد به معنای سلب حقوق رهنی بانک ناشی از معاملات رهنی موضوع ماده 34 اصلاحی قانون ثبت است ؟

60) درصورتیکه بانک در پذیرش اعمال حق جانشینی و یا اجرای ماده 34 قانون ثبت حسن انتخاب داشته باشد رجحان با کدامیک از آندو است و اساسا“ نظر کلی در این مورد چیست؟

61) آیا نابینایان می توانند از خدمات ملی کارت استفاده نمایند ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ شرایط آن کدامند ؟

62) آیاچک تضمین شده یاایران چک که ازسوی مراجع قضائی مفقودی یاسرقتی اعلام شده ، امکان پرداخت آن به ذینفع پس ازگذشت زمان بدون ارائه اصل چکها میسرمیباشد یاخیر ؟

63) چکی که منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت شده باشد آیا بعد از صدور گواهینامه قابل انتقال به اشخاص ثالث می باشد و بانک می تواند وجه آن را پرداخت نماید ؟

64) آیا پرداخت وجه گواهینامه عدم پرداخت قسمتی از وجه چک به اشخاص ثالث که از طرف ذینفع ( دارنده گواهینامه ) درخواست گردد امکانپذیر است ؟

65) چنانچه چکهای تضمین شده رمزدار شهری ( رمزدار بین بانکی ) مفقود و یا سرقت گردد پرداخت وجه آن به ذینفع در چه صورت امکانپذیر می باشد ؟

66) استفاده از مهر امضاء توسط مسئولین ، ذیل نامه ها و مکاتبات چه حکمی دارد ؟ آیا بجای امضای واقعی قابل استناد است یا خیر ؟

67) با عنایت به اینکه کلیه وجوهی که توسط مشتریان نزد بانک به امانت گذاشته شده می بایست توسط بانک پرداخت شود ، در خصوص فقدان بروات واگذاری مشتریان توسط شرکت پست ( و پرداخت غرامت اندک ) چه اقدامی تاکنون بعمل آمده است ؟

68) آیا می توان مطالبات بانک را از محل توقیف حق سرقفلی یا کسب و پیشه مدیون به حیطه وصول در آورد ؟

69) تکمیل قراردادها ( مندرجات ) بصورت کاربنی اشکال قانونی دارد یا خیر ؟

70) در اعطای تسهیلات به افراد بیسواد ضرورتی بر امضای قرارداد توسط دو نفر معتمد گیرنده تسهیلات وجود دارد یا خیر؟ در صورتیکه تسهیلات به بی سواد اعطاء شده و معتمدان وی ذیل قرارداد را امضاء نکرده باشند آیا می‌توان باستناداین قرارداد مطالبات بانک را وصول کرد؟

71) مسائل مربوط به قانون صدور چک و نحوه صدور آن : خط زدن کلمه‌« حواله کرد » و یا قید شرط در متن چک تاثیری در پرداخت آن دارد ؟

72) چنانچه مشتری اعلام نماید به علت اختلاف حساب با دارنده چک ، بانک وجه چک را پرداخت ننماید آیا بانک مجاز به انجام این امر می باشد ؟

73) آیا برای چکی که فاقد امضاء می باشد گواهی عدم پرداخت صادر می شود ؟

74) آیا بانک می تواند چکهایی که تاریخ آن مربوط به تصدی شهردار سابق می باشد و شهردار جدید امضاء نموده پرداخت نماید یا خیر؟

75) آیا چکهایی که مشتری صادر نموده و قبل از مراجعه چکها به بانک صادرکننده فوت نموده است قابل پرداخت می باشد یا خیر ؟

76) صاحب حساب درخواست می نماید تصویری از متن و ظهر یکی از چکهای صادره توسط ایشان را دراختیار او قرار دهند تکلیف شعبه چیست ؟

77) چکهایی که توسط مشتریان با ماژیک فسفری تحریر و یا علامت گذاری گردیده اند قابل پرداخت می باشند یا خیر ؟

78) آیا شعب بانک ملی در داخل کشور می توانند نسبت به تائید امضاء فتوکپی چکهای ارسالی توسط شعب خارج از کشور در حدود عرف بانکداری اقدام نمایند ؟

79) آیا نوشتن مندرجات چک با مداد یا خودکار قرمز یا استفاده از دو یا چند رنگ یا استفاده از اعداد و حروف انگلیسی در متن چک ، مانعی برای پرداخت وجه چک می باشد ؟

80) آیا برای اشخاصی که مدعی فقدان گواهینامه عدم پرداخت چک می باشد می توان گواهینامه المثنی صادر نمود ؟

81) آیا پرداخت وجه چک برگشت شده ای که فاقد گواهینامه عدم پرداخت می باشد (مثلاً به علت فقدان ) امکان دارد ؟

82) در چکهایی که به منظور تضمین تسهیلات توسط شعبه اخذ شده ، چنانچه اینگونه چکها سفید امضاء باشند ، آیا درج مبلغ در متن چک ، الحاق و جعل است یا خیر ؟و اساساً اصلح است این امر صورت پذیرد یا خیر ؟

83) آیا برای چکهایی که فاقد امضاء می باشند و از طریق اتاق پایاپای اسناد بانکی برای شعب ارسال می شوند می توان گواهینامه عدم پرداخت صادر نمود؟

84) آیا برای چکهایی که می بایست دارای تائیدیه بوده ولیکن در هنگام ارائه ، تائیدیه همراه چک نباشد، می توان برگه زد؟

85) چکهایی که در وجه دادگستری یا حسابهای غیرقابل برداشت دادگستری ، صادر و بعضاً توسط اجرای‌احکام یا قضات در وجه اشخاص ثالث ظهرنویسی شده و دستور به پرداخت نقدی می گردد ، در این حالت وظیفه بانک چه می باشد؟

86) در صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن ملی کارت جه اقداماتی باید انجام شود؟

87) نحوه تخصیص رمز دوم به ملی کارت چگونه است؟

88) چنانچه هنگام برداشت وجه از طریق دستگاه خودپرداز وجه از حساب کسر و پول به مشتری پرداخت نشود چه اقدامی برای دریافت وجه لازم است؟

89) کد CVV2 و کاربرد آن چیست؟

90) آیا با یک ملی کارت می‌توان از کلیه حسابهای متمرکز استفاده نمود؟

91) در صورت فراموش کردن رمز اصلی ملی کارت چه اقدامی باید صورت گیرد؟

92) شماره مشتری چیست و نحوه بدست آوردن آن چگونه است؟

93) سیستم سبای بانک ملی چیست؟

94) در صورت مشاهده پیغام Lock Pin بر روی صفحه دستگاه رمزیاب و قفل شدن دستگاه مزبور چه اقدامی باید صورت گیرد؟

95) در صورت فراموش کردن کد کاربری خود در سیستم سبا چه باید کرد؟

96) چگونه می‌توان رمز دستگاه Token را عوض کرد؟

97) قیمت فروش سفته چه مبلغی می‌باشد؟

98) رفع سوء اثر از چکهای برگشتی چگونه است؟

99) فرمول محاسبه سود سپرده‌های بانک به چه صورت است؟

100) نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری در بانک ملی چند درصد است؟

101) حداقل مبلغ لازم برای افتتاح حسابهای سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت چقدر ست؟

102) حداقل موجودی برای افتتاح حسابهای قرض‌الحسنه پس انداز چقدر است و قرعه‌کشی حسابهای قرض‌الحسنه در چه تاریخی صورت می‌گیرد ؟

103) انواع صندوق امانات، مبلغ اجاره سالیانه و مبلغ ودیعه سپرده هریک از آنها چقدر است؟

104) آیا برای نصب برنامه به فایل BMI1_1.jad نیاز است؟

105) رمز عبور که در ابتدای ورود به سیستم تعیین می گردد ، چند رقم باید باشد ؟

106) پس از نصب برنامه لیست سرویسها به صورت کامل نمایش داده نمی شود؟

107) آیا رمز حساب همان رمز دوم (رمز اینترنتی ) می باشد؟

108) رمز دوم (رمز اینترنتی ) چیست و چگونه دریافت می گردد؟

109) نحوه تهیه رمز حساب به چه صورت می باشد؟

110) در صورتیکه رمز حساب فراموش شده چه باید کرد؟

111) در صورت داشتن چند شماره حسا ب می توان همه آنها را تعریف کرد؟ و کدام بعنوان حساب پیش فرض انتخاب می شود؟

112) برای دریافت رمز حساب از طریق برنامه همراه بانک به چه اطلاعاتی نیاز است ؟

113) آیا در صورت نصب نسخه جدید برنامه باید کلیه تنظیمات (حسابها ، سرویس ها و..) مجدداً وارد شود؟

114) آیادر صورت تعویض گوشی موبایل و نصب برنامه باید کلیه تنظیمات (حسابها ، سرویس ها و..) مجددا وارد شود ؟

115) در صورت تعویض سیم کارت چگونه می توان از اطلاعات ثبت شده گذشته استفاده نمود ؟

116) گزینه انتقال حساب به سیم کارت فعلی چه کاربردی دارد ؟

117) گزینه انتقال حساب به سیم کارت فعلی چه کاربردی دارد ؟

118) بروز رسانی اطلاعات حساب چه کاربردی دارد ؟

119) آیا رمز حساب دریافتی را می توان تغییر داد ؟

120) گزینه صورتحساب چند تراکنش را نمایش می دهد ؟

121) آیا انتقال وجه بین حسابهای سایر بانکها موجود است ؟

122) آیا انتقال وجه بین حسابهای مشتریان موجود است ؟

123) سقف مبلغ قابل انتقال از طریق انتقال وجه بین حسابها چه میزان می باشد ؟

124) چرا انتقال وجه بین حسابهای یک مشتری با موفقیت انجام نمی شود ؟

125) در صورت استفاده از گزینه استعلام چک پیام "شماره چک متعلق به این حساب نمی باشد" دریافت می شود ؟

126) امکان خرید شارژ چه سیم کارتهایی موجود است؟

127) سرویس های یک طرفه چه کاربردی دارد ؟

128) چه سرویس هایی را می توان به عنوان سرویس یک طرفه انتخاب نمود ؟

129) گزینه سه تراکنش آخر در منوی سرویس های یک طرفه چه کاربردی دارد ؟

130) گزینه تراکنشهای خاص در منوی سرویس های یک طرفه چه کاربردی دارد ؟

131) گزینه بیش از مبلغ خاص در منوی سرویس های یک طرفه چه کاربردی دارد ؟

132) زمان ارسال پیام مربوط به سرویس های یک طرفه چه زمانی می باشد آیا Online است یا به صورت batch انجام می شود ؟

133) در صورت عدم تمایل به دریافت پیام های سرویس یک طرفه آیا می توان آنرا غیر فعال کرد ؟

134) تاریخ انقضای سرویس های یک طرفه به چه معنی می باشد ؟

135) آیادر صورت نصب نسخه جدید برنامه همراه بانک و یا تعویض گوشی اطلاعات سرویس ها از بین می رود ؟

136) در صورت تعویض سیم کارت آیا می توان سرویس های یک طرفه تعریف شده در سیم کارت قبل را بروز رسانی کرد ؟

137) آیا پس از نصب برنامه امکان تغییر زبان وجود دارد ؟

138) آیا امکان تغییر رمز ورود به برنامه وجود دارد ؟

139) آیا امکان اضافه کردن شماره های مرکز پیام کوتاه در سیستم وجود دارد ؟

140) بازگشت به تنظیمات اولیه چه کاربردی دارد ؟

141) چگونه نسخه برنامه و تاریخ انتشار آن را می توان استخراج کرد ؟

142) 1-چرا تا کنون امتیاز دوره آموزشی در پرونده اینجانب ثبت نشده است؟

143) چرا امتیاز بسیج بنده برقرار نشده است؟

144) چرا سفر تشویقی زائرسرای مشهد و متل بابلسر در فایل تشویقات مشاهده نمی‌شود؟

145) مابه‌التفاوت ناشی از تغییر امتیازات شغلی کارکنان (تغییر شغل، مدرک تحصیلی، تشویقی، جبهه و جانبازی و ... ) در چه تاریخی پرداخت می‌گردد؟

146) نحوه محاسبه وام ضروری و تفاوت آن چگونه است؟

147) زمان و نحوه تغییر شغل کارکنان چگونه است؟

148) زمان برگزاری آزمون استخدامی بانک و شرایط آن چیست؟

149) کدام دسته از افراد مشمول بهره مندی از خدمات درمانی بانک نمی باشند؟

150) شرایط برخورداری والدین از مزایای درمانی بانک (کفالت) چیست؟

151) شرایط بهره مندی فرزندان کارکنان اناث از خدمات درمانی بانک چیست؟

152) حد نصاب سن برخورداری از خدمات درمانی به صورت مستقیم برای فرزندان به چه میزان است؟

153) روند صدور کارت شناسایی چگونه است؟

154) مراحل اداری برای اخذ مجدد کارت و رمز پس از مفقود شدن انواع کارت‌های اعتباری اعم از بن‌کارت و سفرکارت و ملی‌کارت و فراموشی رمز مربوطه چگونه است؟

155) استفاده از سایت بانک ملی برای مشاهده فیش حقوقی توسط بازنشستگان و وظیفه بگیران چگونه است؟

156) صدور حواله ارزی به خارج از کشور چگونه است ؟

157) نحوه دریافت حواله‌های ارزی چگونه است ؟

158) هزینه ارسال و دریافت حواله های ارزی چه میزان است ؟

159) آیا برای دریافت حواله ارزی نیازی به داشتن حساب ارزی میباشد ؟

160) شعب بانک ملی ایران چه نوع ارزهایی را از مشتریان خریداری مینمایند ؟

161) سوئیفت چیست ؟

162) ضمانتنامه بانکی چیست ؟

163) شرایط صدور ضمانتنامه ارزی در بانک ملی در رابطه با صادرات کالا و خدمات چگونه است ؟

164) شرایط صدور ضمانتنامه ارزی در بانک ملی در رابطه با صادرات خدمات فنی و مهندسی چگونه است ؟

165) شرایط صدور ضمانتنامه ارزی در بانک ملی در رابطه با قراردادهای داخلی چگونه است ؟

166) میزان پرداخت کمک هزینه تحصیلی برای کارکنان شاغل چقدر است؟

167) نحوه پرداخت جایزه و هزینه تحصیلی برای همکاران بازنشسته چگونه است؟

168) سرانه ورزشی برای هریک از کارکنان چقدر است؟

169) سرانه رفاهی برای کارکنان بانک چقدر است؟

170) مساعده پرداختی به منظور برگزاری مراسم در تالار فرهنگی رفاهی کوثر چقدر است؟

171) میزان پرداختی هزینه مهدکودک چقدر است؟

172) نحوه تصویب تعرفه های درمانی چگونه است؟

173) تاریخ ثبت نام جهت قرعه کشی هر ساله چه زمانی می باشد؟

174) هزینه های استفاده از مراکز رفاهی چگونه می باشد؟

175) در چه صورت هزینه همکار بانکی به صورت آزاد محاسبه می گردد؟

176) هزینه آزاد جهت همکاران بانکی چگونه محاسبه می گردد؟

177) آیا همکاران مجاز به همراه بردن نامحرم می باشند یا خیر؟

178) هزینه اتاق مازاد چگونه می باشد؟

179) تاریخ استفاده از مراکز رفاهی جهت استفاده مجدد؟

180) هزینه اقامت و غذای همکاران در صورت مراجعه زودتر از تاریخ معرفینامه یا اقامت بیشتر از تاریخ معرفینامه چگونه می باشد؟

181) قیمت غذای روزانه چقدر است؟

182) آیا طبق روال سابق در این دایره مراسم برگزار می گردد؟

183) آیا در روزهای پنجشنبه غذا توزیع می گردد؟

184) منوی غذای هفتگی چگونه است؟

185) آیا هر روز فقط یک نوع غذا طبخ می گردد؟

186) چند نوع غذا در طول دو هفتنه طبخ می گردد؟

187) توضیحات درخصوص زمان رزرو تالارها به منظور برگزاری مراسم عروسی در سال آینده (1390) و منوی مربوطه

188) درخصوص چگونگی استفاده از رستوران و تخفیفات آن

189) چگونگی استفاده از تخفیفات تالارها به منظور برگزاری مراسم عروسی، ولیمه حج، ایام سوگواری

190) ساعات برگزاری مراسم تالارها و رستوران

191) چگونگی آوردن میهمان و محاسبه هزینه آنان در رستوران

192) چگونگی رزرو و استفاده از تالارهای مجموعه برای بستگان درجه یک و اقوام و آشنایان.

193) کمک بلاعوض و یا مساعده در چه مواقعی به همکاران پرداخت می‌شود؟

194) کمک هزینه نگهداری به معلولین شامل چه کسانی می‌شود؟

195) صددرصد بخشودگی هزینه‌های درمان به چه گروهی از بیماران اختصاص می‌یابد؟

196) اقداماتی که دایره مددکاری در راستای حل مشکلات خانوادگی همکاران انجام می‌دهد چگونه می‌باشد؟

197) دایره مددکاری و تعاون در زمینه رفع مشکل اقامت همکاران شهرستانی چه اقداماتی ارائه می دهد؟

198) امکانات بانک در رابطه با همکارانی که در حین انجام وظیفه دچار آسیب می‌شوند چیست؟

199) دایره مددکاری در رابطه با رفع مشکلات بیماران بستری در بیمارستان چه اقداماتی انجام می‌دهد؟

200) آیا در رابطه با هزینه درمانی وابستگان پرسنل در بیمارستان بانک مساعدتی به عمل می‌آید؟

201) جهت رفع مشکل شهریه تحصیلی فرزندان دانشجو چه خدماتی ارائه می‌گردد؟

202) چگونگی پرداخت هزینه داروهای خارجی؟

203) آیا مساعدتی در رابطه با وظیفه‌بگیران وجود دارد؟

204) صندوق بازنشستگی، وظیفه و ازکارافتادگی بانک‌ها چه خدماتی ارائه می‌دهد؟

205) دریافت البسه ورزشی جهت کارکنان

206) ساعات کار فعالیت مجموعه ورزشی کوثر (آجودانیه)

207) تعریف ریسک چیست؟

208) تعریف ریسک در نظام بانکی چیست ؟

209) مهمترین انواع ریسک درسیستم بانکی چیست؟

210) تعاریف مهمترین انواع ریسک (اعتباری ،بازار،نقدینگی وعملیاتی ) چیست ؟

211) مدیریت ریسک چیست ؟

212) مدیریت ریسک در بانکها چیست و چه اجزایی دارد ؟

213) سایر ریسکهای مترتب بر نظام بانکی را بیان نمایید؟

214) چرا بانکها نسبت به موسسات تجاری (بازرگانی)ازنظرمالی دارای حساسیت بیشتری هستند؟

215) ورشکستگی یک بانک چگونه می تواند برادامه فعالیت سایر بانکها اثرگذار باشدو در قالب چه ریسکی قابل شناسایی است ؟

216) قوانین و مقررات موجودبرای نظارت بر بانکها کدامند؟

217) لزوم مقررات احتیاطی بانکها در جهت مقابله با ریسک چیست؟

218) کمیته بال(بازل) چیست؟

219) علل شکل گیری بیانیه های بال چیست؟

220) آیا نظرات کمیته بال در بانکها الزام قانونی و اجرایی دارد یا خیر؟

221) بیانیه های کمیته بال طی سالهای مختلف به چه صورت بوده است؟

222) نسبت کفایت سرمایه در بانکها (برمبنای بال I) چیست؟

223) اهمیت نسبت کفایت سرمایه در بانکها چیست؟

224) سرمایه بانکها شامل چه اجزایی است؟

225) براساس نظر کارشناسان بین المللی، بانکها از نظر نسبت کفایت سرمایه به چند دسته تقسیم می شوند؟

226) تفاوت بال 1 و 2 چیست؟

227) چرا توصیه های بال 1 استفاده نگردید؟

228) علل بوجود آمدن بیانیه بال 2 چیست؟

229) پیش نیازهای ضروری جهت اجرایی کردن بال 2 در ایران چیست ؟

230) موسسات اعتبارسنجی مشتریان چیست؟

231) اعتبارسنجی مشتریان توسط موسسات اعتبارسنجی دارای چه مزایایی می باشد ؟

232) چه روشهایی در ارزیابی مشتریان بانکها صورت می پذیرد؟

233) چه دارایی هایی در ترازنامه بانکها در معرض ریسک اعتباری هستند؟

234) اختلاس چیست واختلاس های بانکی در چه دسته ای از ریسکها قرار می گیرند ؟

235) نقش بانکداری اسلامی در کنترل ریسکها چیست؟

236) بانکداری الکترونیک چه ریسکهایی رابر سیستم بانکی واردخواهد کرد ؟

237) بانک مرکزی چه اقداماتی را در نظارت بانکی و کنترل ریسکها میتواند انجام دهد؟

238) در رعایت اصول و موازین کمیته بال و کنترل ریسکها تحت چه شرایطی در شبکه بانکی امکانپذیر است؟

239) فعالیت های بازاریابی چیست ؟

240) در بازاریابی چه کارهایی انجام می شود ؟

241) کارشناسان بازاریابی بانک چه کار می کنند ؟

242) آیا شما در بازار به دنبال مشتری می روید ؟

243) انتظارات متقابل مشتریان و بانک کدامند ؟

244) مزایای رقابتی و نسبی بانک ملی نسبت به رقبابش چیست ؟

245) جایگاه بانک ملی ایران به لحاظ سرمایه و سهم بازار در بین رقبای داخلی ، منطقه ای و جهانی کجاست ؟

246) در صورت ارائه چک های فاقد مهر شعبه صادر کننده اعم از چک پول های قدیمی یا دسته چک های جاری ملی توسط مشتریان به شعب بانک ملی چه اقدامی باید صورت پذیرد؟

247) واحدها در صورتی که چند روز پس از ثبت اطلاعات مربوط به تقاضای دسته چک های شخصی سازی مشتریان دسته چکخای مذکور رادریافت ننمودند چه اقدامی باید انجام گیرد ؟

248) در صورت ارائه چک های جدید بانک مرکزی فاقد مهر توسط مشتریان به شعب چه اقدامی باید صورت پذیرد ؟

249) علت عدم توزیع اسکناس نو با مبلغ اسمی پایین و مسکوک نیکل توسط شعب بانک ملی چیست ؟

250) در صورت مفقود شدن اوراق مشارکت چه اقدامی از طریق دارنده اوراق مشارکت باید صورت پذیرد؟

251) در صورت مخدوش شدن اوراق مشارکت چه اقدامی باید توسط دارنده اوراق صورت پذیرد؟

252) در صورت ارائه چک های مخدوشی ( شسته شده ،سوخته ...) توسط مشتریان به بانک چه اقدامی باید انجام پذیرد ؟

253) وظیفه شعبه در قبال مشتریانی که متقاضی دریافت کارت بازرگانی بوده و فرم «الف» را ارائه می نمایند چیست ؟

254) اعتبار گزارش ارسال شده به شعب در خصوص وضعیت اعتباری مشتریان چه مدت می باشد ؟

255) سقف اخذ اطلاعات اعتباری مشتریان توسط شعب و ادارات امور چگونه میباشد؟

256) طبق آخرین دستورالعمل مبلغ کارمزد جهت اخذ اطلاعات چه میزان است ؟

257) مدارک مورد نیاز جهت مشتریانی که برای اولین بار متقاضی تسهیلات اعتباری بوده و فاقد پرونده اعتباری میباشند ، چیست؟

258) آیا جهت بررسی اصالت پیش فاکتور کارمزد تعلق می گیرد؟

259) چه مدارکی جهت اخذ اطلاع از مشتریان متقاضی تسهیلات که در بخش تولید فعالیت می نمایند ، مورد نیاز میباشد ؟

260) مشتریان متقاضی تسهیلات که در بخش بازرگانی خارجی یا داخلی فعالیت دارند ، چه مدارکی باید ارائه نمایند ؟

261) مشتریانی که تقاضای وام اجاره به شرط تملیک (جهت خرید مطب ، دفترکار و ... ) دارند ، چه مدارکی مورد نیاز است

262) مشتریانی که تقاضای تسهیلات در بخش (مشارکت مدنی جهت احداث ساختمانی ) دارند چه مدارکی باید ارائه دهند ؟

263) مشتریانی که تقاضای فروش اقساطی مسکن دارند ، چه مدارکی باید ارائه دهند ؟

264) جهت دریافت گواهی موجودی حساب یا گواهی گردش حساب به زبان انگلیسی (گواهی تمکن مالی) بمنظور ارائه به سفارتخانه ها یا دانشگاههای خارج از کشور بابت اخذ ویزا یا پذیرش به کدام مرکز مراجعه گردد ؟

265) آیا گواهی های تمکن مالی پس از دریافت از شعبه باید مثل سایر بانکها به مهر تایید بین الملل بانک برسد؟

266) چه مدارکی جهت دریافت گواهی تمکن مالی از شعبه لازم است ؟

267) آیا گواهی تمکن مالی بانک جهت ارائه به سفارتخانه کافی است یا پرینت صورتحساب هم باید تهیه گردد ؟

268) آیا گواهی های تمکن مالی بانک نیاز به تایید قوه قضائیه و وزارت امور خارجه دارد؟

269) جهت تهیه پرینت ریز حساب ( صورت حساب چند ماهه یا چند ساله ) به زبان انگلیسی باید چه مراحلی را انجام داد؟

270) درصورتیکه حساب مشتری در یکی از شعب شهرستانها افتتاح شده و وی درحال حاضر در شهر دیگری ساکن باشد ، آیا می تواند از شعب دیگر گواهی تمکن مالی یا پرینت صورتحساب خود را دریافت کند ؟

271) در پاسخ رفع سوء اثر منظور از پیغام خطا تحت عنوان « شعبه مجاز به رفع سوء اثر نمی باشد» چیست و چه اقدامی باید کرد ؟

272) اگر رفع سوء اثر بصورت صحیح انجام شود ، بعداز چه مدت زمانی از شبکه بانکی حذف خواهد گردید ؟

273) چکهای برگشتی مشمول مرور زمان چگونه محاسبه می گردد ؟

274) پیغام « اطلاعات تائید نشد » در پاسخ رفع سوء اثر ، حاکی از چیست ؟

275) اگر کاربر سهواً چکی را که نباید رفع سوء گردد ، رفع سوء‌نمود ، جهت ثبت مجدد چه اقدامی باید بنماید ؟

276) در صورتیکه در سیستم متمرکز شعبه برای مشتری چک برگشتی نمایش داده شود ، لیکن به هنگام استعلام از بانک مرکزی ج .ا.ا فاقد سابقه گزارش گردد ، واحدها چه عملیاتی را می بایست انجام دهند؟

277) آیا رفع سوء اثر در کلیه واحدهای بانک میسر می باشد ؟

278) در صورت مواجه شدن با مواردی که به نظر شما ، بیانگر ”‌‌ اعمال تبعیض ”،” اعمال غرض “ ، ” اعمال نظر شخصی“ ، ” عدم برخورد مناسب “ ، “ عدم رعایت مقررات و دستورالعمل ها” ، ” انجام عمل سوء “ و ... ، در واحد های بانک باشد ، شیوه ی صحیح برخورد چیست ؟

279) مهلت ثبت نام عمره مفرده تا چه زمانی می باشد؟

280) مدارک مورد نیاز در ثبت نام حضوری چیست؟

281) زمان قرعه کشی و اعزام کی می باشد؟

282) آیا زمان ثبت نام تأثیری در اولویت اعزام دارد؟

283) چه سودی به سپرده ودیعه شده در بانک تعلق می گیرد؟

284) شرایط سنی ثبت نام در عمره مفرده چیست؟

285) حج کارت چیست و چه مزایایی دارد؟

286) آیا حج کارت در مواقع اعزام مزایایی خواهد داشت؟

287) گروه ثبت نام شده اینترنتی چگونه حذف می شود؟

288) اگر دو فرد جدا ثبت نام کنند در صورت تمایل به همگروه شدن باید چه اقدامی انجام دهند؟

289) در صورتیکه مراحل ثبت نام تمام شده باشد برای اینکه مجددا بخواهند فردی را به گروه اضافه کنند چه اقدامی نمایند؟

290) اگر از یک گروه انصراف و به گروه دیگر بخواهند ملحق شوند چه اقدامی انجام دهند.

291) در صورت عدم واریز وجه هنگام استفاده از کارتهای بانک ملی از طریق خودپرداز - اینترنت و یا pos چه اقدامی باید انجام داد؟

292) آیا به رهن گرفتن زمین (زمین با کاربری مسکونی و تجاری) در حال حاضر امکان پذیر می باشد؟

293) سامانه حواله الکترونیکی بانکی(سحاب) چیست؟

294) نحوه استفاده از سحاب در شعبه چگونه است؟

295) سقف انتقال وجه سحابی چه میزان است؟

296) برای انتقال از طریق «‌سحاب» چه میزان کارمزد از انتقال دهنده دریافت می شود؟

297) استفاده از سحاب از چه روشهایی قابل انجام است؟

298) انجام سحاب از بانک مبدا امکان پذیر است یا بانک مقصد؟

299) سقف انتقال وجه از طریق دستگاه خودپرداز چقدر است ؟

300) اگر کارت مشتری در دستگاه خودپرداز گیرکرد و سیستم پیغام "فعلا منتظر باشید" را نشان داد، اما همچنان بعد از نیم ساعت دستگاه کارت را پس نداد، چه اقدامی باید کرد؟

301) اگر مشتری از ATM درخواست دریافت وجه نمود، اما دستگاه به علت خرابی وجه را نداد و در عین حال مبلغ مورد نظر از حساب مشتری کسر گردید، باید چه اقدامی کرد؟

302) اگر از خودپرداز شارژ خریده شد، اما شارژی دریافت نشد، تکلیف چیست؟

303) انتقال وجه سه جانبه از طریق دستگاه خودپرداز کدام یک از بانکها امکان پذیر است ؟

304) با ملی کارت معمولی در کدام یک از کشورهای خارجی می توان از دستگاه خودپرداز استفاده کرد؟

305) چرا هر چه ملی کارت وارد دستگاه خودپرداز می شود، دستگاه آن را پس داده و عملیاتی انجام نمی دهد؟

306) از طریق خودپرداز چند قبض می توان پرداخت کرد؟

307) اگر برای کارتهای اعتباری و سخا مشکل ایجاد شود، چه باید کرد؟

308) آیا انتقال وجه از طریق پایا به صورت آنی انجام می شود؟

309) ساتنا چیست؟

310) ویژگیهای ساتنا چیست ؟

311) تفاوت ساتنا و پایا چیست ؟

312) آیا در روزهای تعطیل ساتنا و پایا کار می کنند؟

313) آیا انتقال وجه از طریق پایا یا ساتنا کارمزد دارد؟

314) شبا چیست ؟

315) جهت دریافت شناسه شبا از طریق پیام کوتاه باید چه کرد ؟

316) چگونه می توان شماره شبا را از سایت بانک به دست آورد؟

317) آیا شناسه شبای حساب مربوط به یک بانک دیگر را می توان از سایت بانک ملی دریافت کرد؟

318) آیا حسابهای غیرمتمرکز هم شماره شبا دارند؟

319) سقف انتقال وجه کارت به کارت در سایت بانک ملی چقدر است؟

320) نحوه انتقال کارت به کارت در سایت چگونه است؟

321) اگر در خرید اینترنتی از سایت بانک ملی، وجه مربوطه از حساب مشتری کسر شود، اما تراکنش ناموفق انجام گردد، مشتری چه اقدامی باید انجام دهد؟

322) آیا در خرید اینترنتی از درگاههای بانک ملی یا سایر بانکها از حساب مشتری کارمزد کم می شود؟

323) دستگاه های رمزیاب چند مدل است؟

324) نحوه ثبت اطلاعات دستگاه های رمزیاب در سیستم سیبا شعبه به چه صورت است؟

325) برای ثبت نام و استفاده از خدمات رعد ملی چه باید کرد؟

326) چگونه به وسیله رعد ملی می توان از دستگاههای Pos خرید کرد؟

327) آیا در رعد ملی مانند همراه بانک ملی نیاز به نصب برنامه ای از سایت بانک است؟

328) جهت راه اندازی دستگاه رمزیاب مدل psp برای بار اول، چه اقدامی باید انجام داد؟

329) نحوه فعال کردن برنامه رعد ملی در گوشی موبایل چگونه است؟

330) جهت راه اندازی دستگاه رمزیاب مدل های 300 و 260 Vasco برای بار اول، چه اقدامی باید انجام داد؟

331) هزینه کارمزد استفاده از رعد ملی چقدر است؟

332) آیا امکان استفاده از رعد ملی در خارج از کشور نیز میسر است؟

333) اگر گوشی موبایل به سرقت برود، آیا دیگران می توانند به سامانه رعد ملی یا اطلاعات حساب مشتری دسترسی پیدا کنند؟

334) نحوه فعال سازی دستگاه‌های رمزیاب رعد ملی در شعب چگونه است؟

335) از سامانه رعد ملی چگونه می توان جهت تولید رمزیکبار مصرف برای ورود به سامانه سبا استفاده کرد؟

336) شناسه کارت در رعد ملی یعنی چه؟

337) حداکثر چند کارت بانک ملی می توان در رعد ملی ثبت کرد؟

338) سامانه بانکداری اینترنتی (سبا) چه امکاناتی دارد؟

339) اگر کسی ایران چک یک میلیون ریالی دارد، جهت نقد کردن آن باید چه اقدامی انجام دهد؟

340) اگر چکی که نباید رفع سوء گردد، سهواً توسط شعبه رفع سوء‌ شود، جهت ثبت مجدد چه اقدامی باید انجام داد؟

341) اگر در سیستم متمرکز شعبه برای مشتری چک برگشتی نمایش داده شود، اما به هنگام استعلام از بانک مرکزی ج .ا.ا فاقد سابقه گزارش گردد، شعبه باید چه اقدامی انجام دهد؟

342) نحوه استفاده از دستگاه در هنگام ورود به سامانه (سبا) چگونه است؟

343) در پاسخ رفع سوء اثر منظور از پیغام خطا تحت عنوان «شعبه مجاز به رفع سوء اثر نمی باشد» چیست و چه اقدامی باید کرد؟

344) نحوه استفاده از دستگاه در هنگام انجام انتقال وجه و امضای الکترونیکی چگونه است؟

345) آیا چک یک بانک دیگر را می توان در شعبه ای غیر از شعبه افتتاح کننده حساب وصول نمود؟

346) سامانه رعد ملی (#717*) چیست و چه خدماتی را ارائه می دهد؟

347) اگر مشتری به دلیل عدم استفاده از سامانه سبا به مدت طولانی، امکان ورود به سبا را نداشته باشد و با پیغام "شناسه و رمز عبور معتبر نمی باشد" مواجه شود، چه اقدامی باید انجام دهد؟

348) اگر دستگاه رمزیاب مفقود یا خراب شود یا به سرقت برود، مشتری باید چه اقدامی باید انجام دهد؟

349) مسائل مربوط به قانون صدور چک و نحوه صدور آن: خط زدن کلمه ‌«حواله کرد» و یا قید شرط در متن چک تاثیری در پرداخت آن دارد؟

350) درچه صورت رمزیاب قفل می شود ؟

351) اگر مشتری به علت اختلاف با دارنده چک، از بانک تقاضا کند که وجه چک را پرداخت ننماید، آیا این انجام این کار برای بانک جایز است؟

352) اگر مشتری Pin cod دستگاه رمزیاب را فراموش کرد، چه اقدامی باید انجام دهد؟

353) نحوه عضویت در بانکداری اینترنتی (سبا) چگونه است؟

354) نحوه تعریف کد کاربری در فرم عضویت در سبا چگونه است؟

355) گر چک مفقود شود، چه اقدامی باید انجام داد؟

356) آیا موقع عضویت در سبا ، فرم "درخواست رمزیاب جدید" نیز باید تکمیل شود؟

357) - در مورد چکی که منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت شده، آیا بعد از صدورگواهینامه قابل انتقال به غیرخواهد بود؟

358) آیا دارندگان حسابهای مشترک می توانند عضو سامانه سبا شوند؟

359) آیا در سامانه سبا ، شناسه کاربری می تواند فقط عدد باشد؟

360) -اگر روی حواله کرد خط خورده باشد، آیا می توان چک را به شخص دیگری انتقال داد؟

361) در فرمهای سبا شماره مشتری 10 رقمی مورد نیاز است، ولی اگر شماره مشتری شخصی کمتر از 10 رقم (به عنوان مثال 7 رقم بود ) بود، چه باید کرد؟

362) اگر مشتری چک برگشتی داشته باشد، اما نداند در دست چه کسی است، چه اقدامی باید انجام دهد؟

363) آیا امکان تغییر شناسه (کد) کاربری سبا وجود دارد؟

364) -سامانه سما چیست؟

365) چه خدماتی برای اشخاص حقوقی در سامانه سبا امکان پذیر است ؟

366) - جهت اخذ دسته چک چه باید اقدامی باید انجام داد؟

367) چه خدماتی برای اشخاص حقوقی در سامانه سبا امکان پذیر نمی باشد؟

368) چرا در سیستم سبا نمی توان شماره حساب جدید تعریف کرد؟

369) اگر شناسه کاربری سبا غیرفعال شود ، چه کار باید کرد ؟

370) در چه مواقعی در سیستم سبا باید فرم "درخواست رمزیاب جدید" تکمیل شود ؟

371) در صورت بروز یکی از موارد فوق ، مشتری پس از تکمیل فرم "درخواست رمزیاب جدید" چه اقدامی باید انجام دهد؟

372) نحوه حذف یک حساب از لیست حسابهای شناخته شده در قسمت انتقال وجه سبا چگونه است ؟

373) رمز عبور در فرم عضویت در سبا چه شرایطی باید داشته باشد؟

374) چرا در تکمیل فرم فعال سازی شناسه کاربری ، لیست اسامی شعب باز نمی شود؟

375) آیا مشتری ازهمان لحظه ای که دستگاه رمزیاب را از شعبه دریافت کرد، می تواند از سامانه سبا استفاده نماید؟

376) چرا امکان انتقال وجه به حساب های دولتی از طریق سامانه سبا امکان پذیر نمی باشد؟

377) در صورت فراموش کردن شناسه کاربری سبا ، مشتری باید چه اقدامی انجام دهد؟

378) -جهت اخذ دسته چک چه باید اقدامی باید انجام داد؟

379) صورتحساب سبا چه ویژگی هایی دارد ؟

380) چگونه می توان به همه حسابهای خود در سامانه سبا دسترسی پیدا کرد ؟

381) -اگر شخصی چکی را در وجه شخص دیگری صادر کند، آن شخص دوم می تواند چک را به نفر سومی واگذار کند؟

382) اگر مشتری در سبا اشتباهی با شماره سریال دستگاه به عنوان رمز وارد شود چه اتفاقی می افتد؟

383) اگر مشتری پس از تکمیل فرم عضویت یا فرمهای دیگر در سبا فراموش نمود شماره پیگیری را یادداشت کند، چه اقدامی باید انجام دهد؟

384) چرا برخی از مشتریان پس از یکسان سازی شماره مشتری حسابهای خود ، شماره حسابشان در سامانه سبا حذف شده و به صورت ناشناخته درمی آید؟

385) چنانچه در سامانه سبا اعداد برعکس مشاهده شود، علت چیست؟

386) اگر به هنگام ورود به سبا، در سیستم پیغام "کاربر غیرفعال است" مشاهده شود و بعد در هنگام تکمیل فرم فعال سازی شناسه کاربری نیز سیستم پیغام "شناسه و رمز عبور معتبر نمی باشد" را نشان دهد، علت چیست ؟

387) اگر در هنگام ورود به سبا، پیغام "کاربر معتبر نمی باشد" مشاهده شود، علت چیست؟

388) اگر به هنگام عضویت در سبا، با وجود اینکه مشتری بار اول است که درخواست عضویت می دهد، پیغام "ثبت نام قبلاً انجام شده است" مشاهده شود، علت چیست؟

389) چنانچه در سامانه سبا هنگام انتقال وجه کارت به کارت پیغام "تعداد رمزهای متوالی اشتباه بیش از حد مجاز است" مشاهده شد، علت چیست؟

390) اگر مشتری در هنگام ورود به سبا با پیغام "کاربر قبلاً وارد سیستم شده است، 3 دقیقه بعد امتحان کنید" مواجه شود، چه اقدامی باید انجام دهد؟

391) اگر شعبه یک شماره سریال رمزیاب را برای دو مشتری ثبت کرده باشد، مشکل چگونه باید رفع گردد؟

392) در هنگام تکمیل فرم عضویت در سبا، علت مشاهده کد خطای xx9010000xx چیست؟

393) در تکمیل فرم عضویت در سبا، علت مشاهده کد خطای xx6600000xx چیست؟

394) اگر هنگام روشن کردن رمزیاب ، روی صفحه نمایش دستگاه، Lock pin و یک عدد 7 رقمی نشان داد ، علت چیست و چه کار باید کرد؟

395) در تکمیل فرم عضویت در سبا، علت مشاهده کد خطای xx5600000xx چیست؟

396) اگر دستگاه رمزیاب کلمه 1 fail را نشان دهد ، نشانه ی چیست ؟

397) در تکمیل فرم عضویت در سبا، علت مشاهده کد خطای xx2700000xx چیست؟

398) در هنگام انتقال وجه سبا، علت مشاهده کد خطای xx1650000xx چیست؟

399) اگر دستگاه رمزیاب پیغام U-CODE داد، علت چیست و برای رفع مشکل باید چه اقدامی کرد؟

400) در تکمیل فرم درخواست رمزیاب جدید، علت مشاهده کد خطای xx4600000xx چیست؟

401) اگر پس از ورود کد unlock در دستگاه رمزیاب، پیغام خطای 1 fail یا 2 fail مشاهده شد، علت چیست؟

402) در تکمیل فرم عضویت یا درخواست رمزیاب جدید و یا فعال سازی شناسه کاربری در سبا، علت مشاهده کد خطای xx5900000xx یا پیغام "یکی از اطلاعات معتبر نیست" چیست؟

403) درچه موقع دستگاه خراب می شود؟

404) در هنگام ورود به سبا، اگر پیغام خطای "شناسه کاربری و رمز عبور معتبر نمی باشد" مشاهده شود، علت چیست ؟