پرسش های متداول

1) آيا ترهين دو ملك با يك قرارداد جايز مي باشد ؟

2) آيا تفكيك و افراز ملكي كه در رهن بانك مي باشد بلامانع است يا خير؟

3) آيا بانك مي تواند نسبت به بازداشت مازاد مورد وثيقه تسهيلات اعطايي توسط مراجع قضايي موافقت نمايد .

4) آيا رهن ملك با كاربري زراعي اعم از مشاع و غيرآن امكان پذير است ؟

5) آيا اخذ سفته عندالمطالبه از مشتري بعنوان تضمين معامله و استفاده از آن در معاملات بعدي امكان پذير مي باشد ؟

6) چنانچه مشتري بعد از انعقاد قرارداد مشاركت مدني و فروش اقساطي مسكن اقدام به واگذاري مورد معامله به اشخاص ثالث نمايد ، بانك چه تكليفي در اين خصوص دارد؟

7) آيا بانك مي تواند نسبت به اجاره املاك مورد رهن باكاربري مسكوني – تجاري – صنعتي موافقت نمايد ؟

8) آيا اعطاي تسهيلات از طريق وكالت امكان پذير مي باشد و آيا وكيل مي تواند ضامن موكل گردد ؟

9) آیا انجمن های صنفی می توانند تسهیلات اخذ نمایند؟

10) نحوه اقدام بانك در برابر اجرائيه هايي كه توسط مراجع قانوني جهت برداشت از حسابهاي دولتی غيرقابل برداشت در آمدي (مفتوحه با مجوز اداره كل خزانه يا نمايندگي خزانه در استان ها ) و بنام ادارات و سازمانهاي دولتي صادر گردد چه مي باشد ؟

11) آيا كماكان وكالتنامه زندانيان با شرايط مخصوص آن در شعب قابل پذيرش مي باشد يا خير ؟

12) در خصوص وكالتنامه ها چنانچه موكلين خودشان مورد وكالت را انجام دهند تكليف وكالتنامه مزبور چه مي شود ؟

13) شخصي بموجب وكالتنامه اقدام به افتتاح سپرده بلند مدت براي فرزند خود مي‌نمايد و همه ماهه سود آن را دريافت ميدارد، آيا با گذشت 9 ماه از تاريخ صدور وكالتنامه نياز به تأئيديه از دفترخانه مبني بر عدم عزل وكيل ميباشد يا خير؟

14) وكيل به استناد وكالتنامه اي كه در خارج از كشور و در كنسولگري‌هاي جمهوري اسلامي تنظيم شده درخواست نموده از شماره حساب ......................... بنام موكل وجوهي را برداشت نمايد. شعبه چه تكليفي دارد؟

15) اجراي ثبت درخواست انسداد حسابهاي شخصي را نمود و به حسابس اشاره كرده كه بنام فرزند وي و توسط مشاراليه افتتاح گرديده تكليف چيست ؟

16) نظر به اينكه ماده 6 مقررات و شرائط عمومي حساب جاري مقرر نموده بانك مي‌تواند بابت طلب خود از اشخاص، از حساب شخص يا اشخاص تحت ولايت بدهكار نيز برداشت نمايد، آيا در حال حاضر انجام اين امر جهت وصول مطالبات بانك صحيح مي‌باشد يا خير؟

17) چنانچه تقسيم ارث در گواهينامه انحصار وراثت ارائه شده به شعبه اشتباه باشد آيا شعبه مجاز به ترتيب اثر دادن به آن مي باشد يا مي بايست موضوع اشتباه بودن نحوه تقسيم ارث به ورثه اعلام تا آنرا به دادگاه اعاده و اصلاح نمايند ؟

18) بانك پارسيان به استناد تعهدنامه اي عادي كه از ضامن تسهيلاتي كه در بانك ملي داراي حسابجاري است ، از طريق دادستان درخواست نموده به بانك ملي دستور داده شود وجوه موجود در حساب مشتري را برداشت و طي يك فقره چك به حساب تسهيلات وي نزد بانك پارسيان واريز نمايد و دا

19) الف ) آيا به اطلاع شعبه از فوت مشتري بايد حساب پس انداز وي بسته شود؟ ب) درصورتي كه پس از فوت وي حساب باز و جايزه اي به آن اصابت كند تكليف چيست ؟

20) آيا اقاله صرفا“ مربوط به املاك متعهد اصلي مي باشد ؟

21) آيا سفته اي كه در متن يا ظهر آن قلم خوردگي يا لاك گرفتگي وجود دارد ، جهت تضمين تسهيلات قابل پذيرش است ؟

22) چنانچه در سفته تضميني ، متعهد و ضامن جابجا امضاء كرده باشند آيا چنين سفته اي مورد قبول بانك به عنوان تضمين تسهيلات اعطائي مي باشد ؟

23) چنانچه تسهيلات مضاربه به حساب جاري مشتري واريز ، و چند لحظه بعد شخصي با ارائه چك عهده حساب جاري همان مشتري ، وجه چك را مطالبه نمايد ، آيا مي توان چنين چكي را پرداخت نمود ؟

24) آيا فرمانداران ميتوانند نسبت به اخذ اطلاعات از سيستم بانكي اقدام نمايند يا خير ؟

25) آيا ارائه اطلاعات مربوط به حسابهاي مشتريان بانك به سازمان تأمين اجتماعي قبل از صدور اجرائيه امكانپذير ميباشد يا خير ؟

26) آيا داديار دادسراي انتظامي كانون وكلاي دادگستري ميتواند اقدام به اخذ اطلاعات از بانكها نمايد ؟

27) آيا كاركنان بانكها تحت پوشش قانون كار قرار ميگردند يا خير ؟

28) دختر خانمي 16 ساله با داشتن حكم رشد صادره از دادگاه محل شعبه مراجعه و تقاضاي دريافت تسهيلات قرض الحسنه ازدواج مي نمايد . پرسش شعبه آن است كه آيا مي تواند با توجه به حكم رشد صادره از دادگاه اقدام به اعطاي تسهيلات به نامبرده نمايد ؟

29) آيا بازرسان سازمان بازرسي كل كشور مي تواند اسناد و مدارك و اطلاعات بانكي مربوط به حسابهاي دولتي را مطالبه نمايد و شعبه در اختيار آنان قرار دهد ؟

30) آيا بانك موظف بر پرداخت ماليات حق كسب و پيشه اخذ شده طبق برگ تشخيص ماليات مشاغل اشخاص حقوقي ميباشد يا خير ؟

31) همسر يكي از جانبازان جنگ تحميلي به شعبه مراجعه مي نمايد و تقاضامي نمايد به علت بيماري شوهر خويش و ناتواني وي جهت مراجعه به شعبه ، حقوق ايشان را كه به حساب وي واريز مي‌شود ، در اختيار او قرار دهند تكليف شعبه چيست ؟

32) شخصي كه تبعه كشور افغانستان مي باشد به شعبه مراجعه و درخواست افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري مي نمايد تكليف شعبه چيست ؟

33) شوراي حل اختلاف يكي از مناطق شيراز ، نامه اي جهت بازداشت حساب يكي از مشتريان بانك به شعبه ارسال مي نمايد تكليف شعبه چيست ؟

34) آيا بانك مي تواند جهت وصول مطالبات خود راساًَ و بدون هيچگونه تشريفاتي از حساب ضامنين برداشت نمايد ؟

35) اقدام بانكها در مورد موجودي حسابهاي مربوط به تبعه خارجه كه فوت شده اند منوط به رعايت چه مقرراتي مي باشد ؟

36) آيا كميته امام خميني ( ره ) مي تواند از حسابهاي مددجويان تحت پوشش خود كه نزد شعبه بانك افتتاح حساب نموده ، برداشت نمايد ؟

37) نحوه اقدام شعب در خصوص قرارداد رهنی كه منجر به صدور اجرائیه گرديده و راهن ذيل قراردادهای ذمه ای دیگر را نیز امضاء نموده باشد چگونه است؟

38) یکی از وراث شخصی بدهکار ضمن مراجعه به شعبه تقاضای اقاله ملک تملیکی را تقدیم می نماید تکلیف شعبه در این مورد چیست ؟

39) آیا املاک فاقد پلاک ثبتی و یا با داشتن پلاک ثبتی که سند مالکیت به نام ذینفع آن صادر نشده را میتوان توقیف نمود ؟

40) چه راهكاري براي اصلاح مبلغ اجراييه اي كه به مديونين ابلاغ گرديده وجود دارد تا نيمعشر اضافي پرداخت نگردد ؟ و در صورت پرداخت نيمعشر اضافي آيا مي توان از طريق ديوان عدالت اقدام نمود ؟

41) در مورد املاك مورد رهن بازداشت شده توسط اشخاص ثالث، تكليف بانك به عنوان مرتهن در مقابل بازداشت كنندگان از لحاظ مقررات چگونه است؟

42) در صورتيكه ملكي ( پس از تمليك ) نياز به زمان بيشتر جهت تعيين تكليف دارد آيا ميتوان با تنظيم قرارداد اجاره ( خصوصا“ در املاك كشاورزي هزينه هاي نگهداري ملك تاحدودي پوشش داده شود . ) اقدام نمود ؟

43) بعضي از اجرائيات ثبت مستند به ماده 21 از توقيف اموال بدهكار بصرف عدم تناسب طلب بانك با ارزش مال تعرفه شده براي بازداشت امتناع دارند براي تعريف تناسب غير از متناسب چه كار بايد كرد ؟

44) چرا عملاً اجرائيات ثبت برخلاف آراي شورايعالي ثبت و يا هيأت نظارت استانها در موارديكه اشخاص ثالث در املاك تمليكي تصرف دارند عليرغم اينكه تخليه با تمليك ملازمه دارند اجتناب مي‌نمايند؟

45) اخذ مفاصا حساب دارايي در موارديكه با عدم همكاري ورثه در اظهارنامه مالياتي غيرمنقولي كه در مرحله تمليك و انتقال اجرايي در دفترخانه قرار داد به چه ترتيب مي باشد؟

46) برابر ضوابط و مقررات جاري در خصوص اقاله املاك تمليكي ، ضابطه بر اين است كه مالك يا قائم مقام قانوني يا وكيل ايشان ميتواند با رعايت برخي شرايط از جمله واريز كليه مطالبات بانك تا روز درخواست اقاله ملك مسكوني خود را با موافقت بانك اقاله نمايد و اين در حاليست

47) : آيا حق عدول و انصراف از اجراي ماده 34 اصلاحي قانون ثبت در هر مرحله از مراحل اجرايي براي بستانكار رهني متصور است ؟

48) نحوه تكميل فرم تقاضانامه صدور اجرائيه به چه صورت است ؟ طبق مفاد مندرج در بخشنامه 18 ب راهنمايي لازم جهت تكميل و تنظيم فرم تقاضانامه صدور اجرائيه بعمل آيد ؟

49) آيا ميتوان ملكي كه در رهن و يا توقيف بانك باشد از دريافت نيمعشر اجرايي خودداري و مراتب را به اداره ثبت محول نمايند ولي در صورتيكه در پرونده اجرايي به استناد قراردادهاي داخلي اموالي از بدهكار توقيف نشده باشد در هنگام تسويه مطالبات توسط بدهكار علاوه بر طلب ب

50) نحوه محاسبه خسارت تأخير تأديه و راهنمايي لازم در خصوص آن طبق نامه عمومي 79034 اداره حقوقي و دعاوي به چه ترتيب مي‌باشد؟

51) آيا در صورت تمليك مرهونه به شعبه و مزايده و فروش آن مي توان از محل وجوه زائد بر طلب شعبه ، ساير بدهيهاي مشتري را تسويه نمود ( از محل وجوهي كه به بستانكار اداره حسابداريكل و بودجه منظور مي گردد ؟

52) آيا براي تقاضاي صدور اجرائيه هر مورد قرارداد يك برگ تقاضانامه چاپي عليحده لازم است ؟

53) آيا ميتوان به استناد قرارداد رهني منعقد فيمابين بانك و راهن ثالث پس از وصول بدهي مستقيم گيرنده تسهيلات جهت وصول بدهي ضمانتي و غير مستقيم مديون اصلي اقدام نمود؟

54) آيا ملك تمليكي كه محل سكونت مديون و در تصرف وي بوده و امكان پرداخت و تسويه ريالي قيمت تمام شده توسط راهن براي انجام اقاله مقدور نباشد . ميتوان با تنظيم قرارداد اجاره به شرط تمليك به مديون واگذار نمود ؟

55) هنگاميكه مازاد ملكي از سوي بانك و در يك پرونده اجرايي در اجراي احكام مدني بازداشت مي شود واحدهاي اجراي احكام بدون در نظر گرفتن حقوق بانك بعنوان ذينفع و بدون اطلاع بانك مباردت به تمليك پلاك بازداشت شده به نام بازداشت كننده قبلي مي نمايد آيا اين امر خلاف قان

56) يكي از موارد شايع كه اكثريت شعب در هنگام تنظيم صدور اجرائيه به آن توجه نمي نمي نمايند . موضوع تعديل سود سالهاي آينده و اقساط سررسيد نشده مي باشد و از اين حيث اسباب تضييع حقوق مشتري و بعضا“ بانك را فراهم مي آورند ( خصوصا“ در هنگام محاسبه نيمعشر اجرايي و حق

57) آيا به پرونده اي كه رأسا“ توسط شعبه اجراييه صادر و كارشناس حقوقي در آن دخالت نداشته حق الوكاله تعلق مي گيرد يا خير ؟

58) اعمال جانشيني بانك به عنوان يكي از شروط مصرحه در قراردادهاي منعقده با شركت شهركهاي صنعتي حق است يا تكليف ؟

59) آيا قيد شرط جانشيني در قرارداد به معناي سلب حقوق رهني بانك ناشي از معاملات رهني موضوع ماده 34 اصلاحي قانون ثبت است ؟

60) درصورتيكه بانك در پذيرش اعمال حق جانشيني و يا اجراي ماده 34 قانون ثبت حسن انتخاب داشته باشد رجحان با كداميك از آندو است و اساسا“ نظر كلي در اين مورد چيست؟

61) آيا نابينايان مي توانند از خدمات ملي كارت استفاده نمايند ؟ در صورت مثبت بودن پاسخ شرايط آن كدامند ؟

62) آياچك تضمين شده ياايران چك كه ازسوي مراجع قضائي مفقودي ياسرقتي اعلام شده ، امكان پرداخت آن به ذينفع پس ازگذشت زمان بدون ارائه اصل چكها ميسرميباشد ياخير ؟

63) چكي كه منجر به صدور گواهينامه عدم پرداخت شده باشد آيا بعد از صدور گواهينامه قابل انتقال به اشخاص ثالث مي باشد و بانك مي تواند وجه آن را پرداخت نمايد ؟

64) آيا پرداخت وجه گواهينامه عدم پرداخت قسمتي از وجه چك به اشخاص ثالث كه از طرف ذينفع ( دارنده گواهينامه ) درخواست گردد امكانپذير است ؟

65) چنانچه چكهاي تضمين شده رمزدار شهري ( رمزدار بين بانكي ) مفقود و يا سرقت گردد پرداخت وجه آن به ذينفع در چه صورت امكانپذير مي باشد ؟

66) استفاده از مهر امضاء توسط مسئولين ، ذيل نامه ها و مكاتبات چه حكمي دارد ؟ آيا بجاي امضاي واقعي قابل استناد است يا خير ؟

67) با عنايت به اينكه كليه وجوهي كه توسط مشتريان نزد بانك به امانت گذاشته شده مي بايست توسط بانك پرداخت شود ، در خصوص فقدان بروات واگذاري مشتريان توسط شركت پست ( و پرداخت غرامت اندك ) چه اقدامي تاكنون بعمل آمده است ؟

68) آيا مي توان مطالبات بانك را از محل توقيف حق سرقفلي يا كسب و پيشه مديون به حيطه وصول در آورد ؟

69) تكميل قراردادها ( مندرجات ) بصورت كاربني اشكال قانوني دارد يا خير ؟

70) در اعطاي تسهيلات به افراد بيسواد ضرورتي بر امضاي قرارداد توسط دو نفر معتمد گيرنده تسهيلات وجود دارد يا خير؟ در صورتيكه تسهيلات به بي سواد اعطاء شده و معتمدان وي ذيل قرارداد را امضاء نكرده باشند آيا مي‌توان باستناداين قرارداد مطالبات بانك را وصول كرد؟

71) مسائل مربوط به قانون صدور چك و نحوه صدور آن : خط زدن كلمه‌« حواله كرد » و يا قيد شرط در متن چك تاثيري در پرداخت آن دارد ؟

72) چنانچه مشتري اعلام نمايد به علت اختلاف حساب با دارنده چك ، بانك وجه چك را پرداخت ننمايد آيا بانك مجاز به انجام اين امر مي باشد ؟

73) آيا براي چكي كه فاقد امضاء مي باشد گواهي عدم پرداخت صادر مي شود ؟

74) آيا بانك مي تواند چكهايي كه تاريخ آن مربوط به تصدي شهردار سابق مي باشد و شهردار جديد امضاء نموده پرداخت نمايد يا خير؟

75) آيا چكهايي كه مشتري صادر نموده و قبل از مراجعه چكها به بانك صادركننده فوت نموده است قابل پرداخت مي باشد يا خير ؟

76) صاحب حساب درخواست مي نمايد تصويري از متن و ظهر يكي از چكهاي صادره توسط ايشان را دراختيار او قرار دهند تكليف شعبه چيست ؟

77) چكهايي كه توسط مشتريان با ماژيك فسفري تحرير و يا علامت گذاري گرديده اند قابل پرداخت مي باشند يا خير ؟

78) آيا شعب بانك ملي در داخل كشور مي توانند نسبت به تائيد امضاء فتوكپي چكهاي ارسالي توسط شعب خارج از كشور در حدود عرف بانكداري اقدام نمايند ؟

79) آيا نوشتن مندرجات چك با مداد يا خودكار قرمز يا استفاده از دو يا چند رنگ يا استفاده از اعداد و حروف انگليسي در متن چك ، مانعي براي پرداخت وجه چك مي باشد ؟

80) آيا براي اشخاصي كه مدعي فقدان گواهينامه عدم پرداخت چك مي باشد مي توان گواهينامه المثني صادر نمود ؟

81) آيا پرداخت وجه چك برگشت شده اي كه فاقد گواهينامه عدم پرداخت مي باشد (مثلاً به علت فقدان ) امكان دارد ؟

82) در چكهايي كه به منظور تضمين تسهيلات توسط شعبه اخذ شده ، چنانچه اينگونه چكها سفيد امضاء باشند ، آيا درج مبلغ در متن چك ، الحاق و جعل است يا خير ؟و اساساً اصلح است اين امر صورت پذيرد يا خير ؟

83) آيا براي چكهايي كه فاقد امضاء مي باشند و از طريق اتاق پاياپاي اسناد بانكي براي شعب ارسال مي شوند مي توان گواهينامه عدم پرداخت صادر نمود؟

84) آيا براي چكهايي كه مي بايست داراي تائيديه بوده وليكن در هنگام ارائه ، تائيديه همراه چك نباشد، مي توان برگه زد؟

85) چكهايي كه در وجه دادگستري يا حسابهاي غيرقابل برداشت دادگستري ، صادر و بعضاً توسط اجراي‌احكام يا قضات در وجه اشخاص ثالث ظهرنويسي شده و دستور به پرداخت نقدي مي گردد ، در اين حالت وظيفه بانك چه مي باشد؟

86) در صورت مفقود شدن يا به سرقت رفتن ملي کارت جه اقداماتي بايد انجام شود؟

87) نحوه تخصيص رمز دوم به ملي کارت چگونه است؟

88) چنانچه هنگام برداشت وجه از طريق دستگاه خودپرداز وجه از حساب کسر و پول به مشتري پرداخت نشود چه اقدامي براي دريافت وجه لازم است؟

89) کد CVV2 و کاربرد آن چيست؟

90) آيا با يک ملي کارت مي‌توان از کليه حسابهاي متمرکز استفاده نمود؟

91) در صورت فراموش کردن رمز اصلي ملي کارت چه اقدامي بايد صورت گيرد؟

92) شماره مشتري چيست و نحوه بدست آوردن آن چگونه است؟

93) سيستم سباي بانک ملي چيست؟

94) در صورت مشاهده پيغام Lock Pin بر روي صفحه دستگاه رمزياب و قفل شدن دستگاه مزبور چه اقدامي بايد صورت گيرد؟

95) در صورت فراموش کردن کد کاربري خود در سيستم سبا چه بايد کرد؟

96) چگونه مي‌توان رمز دستگاه Token را عوض کرد؟

97) قيمت فروش سفته چه مبلغي مي‌باشد؟

98) رفع سوء اثر از چکهاي برگشتي چگونه است؟

99) فرمول محاسبه سود سپرده‌هاي بانک به چه صورت است؟

100) نرخ سود سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري در بانک ملي چند درصد است؟

101) حداقل مبلغ لازم براي افتتاح حسابهاي سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت چقدر ست؟

102) حداقل موجودي براي افتتاح حسابهاي قرض‌الحسنه پس انداز چقدر است و قرعه‌کشي حسابهاي قرض‌الحسنه در چه تاريخي صورت مي‌گيرد ؟

103) انواع صندوق امانات، مبلغ اجاره ساليانه و مبلغ وديعه سپرده هريک از آنها چقدر است؟

104) آيا براي نصب برنامه به فايل BMI1_1.jad نياز است؟

105) رمز عبور كه در ابتداي ورود به سيستم تعيين مي گردد ، چند رقم بايد باشد ؟

106) پس از نصب برنامه ليست سرويسها به صورت كامل نمايش داده نمي شود؟

107) آيا رمز حساب همان رمز دوم (رمز اينترنتي ) مي باشد؟

108) رمز دوم (رمز اينترنتي ) چيست و چگونه دريافت مي گردد؟

109) نحوه تهيه رمز حساب به چه صورت مي باشد؟

110) در صورتيكه رمز حساب فراموش شده چه بايد كرد؟

111) در صورت داشتن چند شماره حسا ب مي توان همه آنها را تعريف كرد؟ و كدام بعنوان حساب پيش فرض انتخاب مي شود؟

112) براي دريافت رمز حساب از طريق برنامه همراه بانك به چه اطلاعاتي نياز است ؟

113) آيا در صورت نصب نسخه جديد برنامه بايد كليه تنظيمات (حسابها ، سرويس ها و..) مجدداً وارد شود؟

114) آيادر صورت تعويض گوشي موبايل و نصب برنامه بايد كليه تنظيمات (حسابها ، سرويس ها و..) مجددا وارد شود ؟

115) در صورت تعويض سيم كارت چگونه مي توان از اطلاعات ثبت شده گذشته استفاده نمود ؟

116) گزينه انتقال حساب به سيم كارت فعلي چه كاربردي دارد ؟

117) گزينه انتقال حساب به سيم كارت فعلي چه كاربردي دارد ؟

118) بروز رساني اطلاعات حساب چه كاربردي دارد ؟

119) آيا رمز حساب دريافتي را مي توان تغيير داد ؟

120) گزينه صورتحساب چند تراكنش را نمايش مي دهد ؟

121) آيا انتقال وجه بين حسابهاي ساير بانكها موجود است ؟

122) آيا انتقال وجه بين حسابهاي مشتريان موجود است ؟

123) سقف مبلغ قابل انتقال از طريق انتقال وجه بين حسابها چه ميزان مي باشد ؟

124) چرا انتقال وجه بين حسابهاي يك مشتري با موفقيت انجام نمي شود ؟

125) در صورت استفاده از گزينه استعلام چك پيام "شماره چك متعلق به اين حساب نمي باشد" دريافت مي شود ؟

126) امكان خريد شارژ چه سيم كارتهايي موجود است؟

127) سرويس هاي يك طرفه چه كاربردي دارد ؟

128) چه سرويس هايي را مي توان به عنوان سرويس يك طرفه انتخاب نمود ؟

129) گزينه سه تراكنش آخر در منوي سرويس هاي يك طرفه چه كاربردي دارد ؟

130) گزينه تراكنشهاي خاص در منوي سرويس هاي يك طرفه چه كاربردي دارد ؟

131) گزينه بيش از مبلغ خاص در منوي سرويس هاي يك طرفه چه كاربردي دارد ؟

132) زمان ارسال پيام مربوط به سرويس هاي يك طرفه چه زماني مي باشد آيا Online است يا به صورت batch انجام مي شود ؟

133) در صورت عدم تمايل به دريافت پيام هاي سرويس يك طرفه آيا مي توان آنرا غير فعال كرد ؟

134) تاريخ انقضاي سرويس هاي يك طرفه به چه معني مي باشد ؟

135) آيادر صورت نصب نسخه جديد برنامه همراه بانك و يا تعويض گوشي اطلاعات سرويس ها از بين مي رود ؟

136) در صورت تعويض سيم كارت آيا مي توان سرويس هاي يك طرفه تعريف شده در سيم كارت قبل را بروز رساني كرد ؟

137) آيا پس از نصب برنامه امكان تغيير زبان وجود دارد ؟

138) آيا امكان تغيير رمز ورود به برنامه وجود دارد ؟

139) آيا امكان اضافه كردن شماره هاي مركز پيام كوتاه در سيستم وجود دارد ؟

140) بازگشت به تنظيمات اوليه چه كاربردي دارد ؟

141) چگونه نسخه برنامه و تاريخ انتشار آن را مي توان استخراج كرد ؟

142) 1-چرا تا كنون امتياز دوره آموزشي در پرونده اينجانب ثبت نشده است؟

143) چرا امتياز بسيج بنده برقرار نشده است؟

144) چرا سفر تشويقي زائرسراي مشهد و متل بابلسر در فايل تشويقات مشاهده نمي‌شود؟

145) مابه‌التفاوت ناشي از تغيير امتيازات شغلي كاركنان (تغيير شغل، مدرك تحصيلي، تشويقي، جبهه و جانبازي و ... ) در چه تاريخي پرداخت مي‌گردد؟

146) نحوه محاسبه وام ضروري و تفاوت آن چگونه است؟

147) زمان و نحوه تغيير شغل كاركنان چگونه است؟

148) زمان برگزاري آزمون استخدامي بانك و شرايط آن چيست؟

149) كدام دسته از افراد مشمول بهره مندي از خدمات درماني بانك نمي باشند؟

150) شرايط برخورداري والدين از مزاياي درماني بانك (كفالت) چيست؟

151) شرايط بهره مندي فرزندان كاركنان اناث از خدمات درماني بانك چيست؟

152) حد نصاب سن برخورداري از خدمات درماني به صورت مستقيم براي فرزندان به چه ميزان است؟

153) روند صدور كارت شناسايي چگونه است؟

154) مراحل اداري براي اخذ مجدد كارت و رمز پس از مفقود شدن انواع كارت‌هاي اعتباري اعم از بن‌كارت و سفركارت و ملي‌كارت و فراموشي رمز مربوطه چگونه است؟

155) استفاده از سايت بانك ملي براي مشاهده فيش حقوقي توسط بازنشستگان و وظيفه بگيران چگونه است؟

156) صدور حواله ارزي به خارج از كشور چگونه است ؟

157) نحوه دريافت حواله‌هاي ارزي چگونه است ؟

158) هزينه ارسال و دريافت حواله هاي ارزي چه ميزان است ؟

159) آيا براي دريافت حواله ارزي نيازي به داشتن حساب ارزي ميباشد ؟

160) شعب بانك ملي ايران چه نوع ارزهايي را از مشتريان خريداري مينمايند ؟

161) سوئيفت چيست ؟

162) ضمانتنامه بانكي چيست ؟

163) شرايط صدور ضمانتنامه ارزي در بانك ملي در رابطه با صادرات كالا و خدمات چگونه است ؟

164) شرايط صدور ضمانتنامه ارزي در بانك ملي در رابطه با صادرات خدمات فني و مهندسي چگونه است ؟

165) شرايط صدور ضمانتنامه ارزي در بانك ملي در رابطه با قراردادهاي داخلي چگونه است ؟

166) ميزان پرداخت كمك هزينه تحصيلي براي كاركنان شاغل چقدر است؟

167) نحوه پرداخت جايزه و هزينه تحصيلي براي همكاران بازنشسته چگونه است؟

168) سرانه ورزشي براي هريك از كاركنان چقدر است؟

169) سرانه رفاهي براي كاركنان بانك چقدر است؟

170) مساعده پرداختي به منظور برگزاري مراسم در تالار فرهنگي رفاهي كوثر چقدر است؟

171) ميزان پرداختي هزينه مهدكودك چقدر است؟

172) نحوه تصويب تعرفه هاي درماني چگونه است؟

173) تاريخ ثبت نام جهت قرعه كشي هر ساله چه زماني مي باشد؟

174) هزينه هاي استفاده از مراكز رفاهي چگونه مي باشد؟

175) در چه صورت هزينه همكار بانكي به صورت آزاد محاسبه مي گردد؟

176) هزينه آزاد جهت همكاران بانكي چگونه محاسبه مي گردد؟

177) آيا همكاران مجاز به همراه بردن نامحرم مي باشند يا خير؟

178) هزينه اتاق مازاد چگونه مي باشد؟

179) تاريخ استفاده از مراكز رفاهي جهت استفاده مجدد؟

180) هزينه اقامت و غذاي همكاران در صورت مراجعه زودتر از تاريخ معرفينامه يا اقامت بيشتر از تاريخ معرفينامه چگونه مي باشد؟

181) قيمت غذاي روزانه چقدر است؟

182) آيا طبق روال سابق در اين دايره مراسم برگزار مي گردد؟

183) آيا در روزهاي پنجشنبه غذا توزيع مي گردد؟

184) منوي غذاي هفتگي چگونه است؟

185) آيا هر روز فقط يك نوع غذا طبخ مي گردد؟

186) چند نوع غذا در طول دو هفتنه طبخ مي گردد؟

187) توضیحات درخصوص زمان رزرو تالارها به منظور برگزاري مراسم عروسي در سال آينده (1390) و منوي مربوطه

188) درخصوص چگونگي استفاده از رستوران و تخفيفات آن

189) چگونگي استفاده از تخفيفات تالارها به منظور برگزاري مراسم عروسي، وليمه حج، ايام سوگواري

190) ساعات برگزاري مراسم تالارها و رستوران

191) چگونگي آوردن ميهمان و محاسبه هزينه آنان در رستوران

192) چگونگي رزرو و استفاده از تالارهاي مجموعه براي بستگان درجه يك و اقوام و آشنايان.

193) كمك بلاعوض و يا مساعده در چه مواقعي به همكاران پرداخت مي‌شود؟

194) كمك هزينه نگهداري به معلولين شامل چه كساني مي‌شود؟

195) صددرصد بخشودگي هزينه‌هاي درمان به چه گروهي از بيماران اختصاص مي‌يابد؟

196) اقداماتي كه دايره مددكاري در راستاي حل مشكلات خانوادگي همكاران انجام مي‌دهد چگونه مي‌باشد؟

197) دايره مددكاري و تعاون در زمينه رفع مشكل اقامت همكاران شهرستاني چه اقداماتي ارائه مي دهد؟

198) امكانات بانك در رابطه با همكاراني كه در حين انجام وظيفه دچار آسيب مي‌شوند چيست؟

199) دايره مددكاري در رابطه با رفع مشكلات بيماران بستري در بيمارستان چه اقداماتي انجام مي‌دهد؟

200) آيا در رابطه با هزينه درماني وابستگان پرسنل در بيمارستان بانك مساعدتي به عمل مي‌آيد؟

201) جهت رفع مشكل شهريه تحصيلي فرزندان دانشجو چه خدماتي ارائه مي‌گردد؟

202) چگونگي پرداخت هزينه داروهاي خارجي؟

203) آيا مساعدتي در رابطه با وظيفه‌بگيران وجود دارد؟

204) صندوق بازنشستگي، وظيفه و ازكارافتادگي بانك‌ها چه خدماتي ارائه مي‌دهد؟

205) دريافت البسه ورزشي جهت كاركنان

206) ساعات كار فعاليت مجموعه ورزشي كوثر (آجودانيه)

207) تعريف ریسک چیست؟

208) تعريف ريسك در نظام بانكي چيست ؟

209) مهمترین انواع ریسک درسيستم بانكي چیست؟

210) تعاريف مهمترين انواع ريسك (اعتباري ،بازار،نقدينگي وعملياتي ) چيست ؟

211) مديريت ريسك چيست ؟

212) مديريت ريسك در بانكها چيست و چه اجزايي دارد ؟

213) ساير ریسکهای مترتب بر نظام بانکی را بیان نمایید؟

214) چرا بانکها نسبت به موسسات تجاري (بازرگانی)ازنظرمالي داراي حساسيت بيشتري هستند؟

215) ورشکستگی یک بانک چگونه می تواند برادامه فعاليت سایر بانکها اثرگذار باشدو در قالب چه ریسکی قابل شناسايي است ؟

216) قوانین و مقررات موجودبراي نظارت بر بانکها كدامند؟

217) لزوم مقررات احتیاطی بانکها در جهت مقابله با ریسک چیست؟

218) کمیته بال(بازل) چیست؟

219) علل شکل گیری بیانیه های بال چیست؟

220) آیا نظرات کمیته بال در بانكها الزام قانوني و اجرايي دارد یا خیر؟

221) بیانیه های کمیته بال طی سالهای مختلف به چه صورت بوده است؟

222) نسبت کفایت سرمایه در بانکها (برمبناي بال I) چيست؟

223) اهمیت نسبت کفایت سرمایه در بانکها چیست؟

224) سرمایه بانکها شامل چه اجزایی است؟

225) براساس نظر كارشناسان بين المللي، بانكها از نظر نسبت كفايت سرمايه به چند دسته تقسيم مي شوند؟

226) تفاوت بال 1 و 2 چیست؟

227) چرا توصیه های بال 1 استفاده نگردید؟

228) علل بوجود آمدن بیانیه بال 2 چیست؟

229) پيش نيازهاي ضروري جهت اجرايي كردن بال 2 در ايران چيست ؟

230) موسسات اعتبارسنجی مشتریان چیست؟

231) اعتبارسنجی مشتریان توسط موسسات اعتبارسنجي داراي چه مزايايي مي باشد ؟

232) چه روشهایی در ارزیابی مشتریان بانکها صورت می پذیرد؟

233) چه دارایی هایی در ترازنامه بانکها در معرض ریسک اعتباری هستند؟

234) اختلاس چيست واختلاس های بانکی در چه دسته ای از ریسكها قرار مي گيرند ؟

235) نقش بانکداری اسلامی در کنترل ریسکها چیست؟

236) بانکداری الکترونیک چه ریسکهايي رابر سيستم بانکي واردخواهد كرد ؟

237) بانک مرکزی چه اقداماتي را در نظارت بانکی و کنترل ریسکها ميتواند انجام دهد؟

238) در رعايت اصول و موازين كميته بال و كنترل ريسكها تحت چه شرايطي در شبكه بانكي امكانپذير است؟

239) فعالیت های بازاریابی چیست ؟

240) در بازاریابی چه کارهایی انجام می شود ؟

241) کارشناسان بازاریابی بانک چه کار می کنند ؟

242) آیا شما در بازار به دنبال مشتری می روید ؟

243) انتظارات متقابل مشتریان و بانک کدامند ؟

244) مزایای رقابتی و نسبی بانک ملی نسبت به رقبابش چیست ؟

245) جایگاه بانک ملی ایران به لحاظ سرمایه و سهم بازار در بین رقبای داخلی ، منطقه ای و جهانی کجاست ؟

246) در صورت ارائه چک های فاقد مهر شعبه صادر کننده اعم از چک پول های قدیمی یا دسته چک های جاری ملی توسط مشتریان به شعب بانک ملی چه اقدامی باید صورت پذیرد؟

247) واحدها در صورتی که چند روز پس از ثبت اطلاعات مربوط به تقاضای دسته چک های شخصی سازی مشتریان دسته چکخای مذکور رادریافت ننمودند چه اقدامی باید انجام گیرد ؟

248) در صورت ارائه چک های جدید بانک مرکزی فاقد مهر توسط مشتریان به شعب چه اقدامی باید صورت پذیرد ؟

249) علت عدم توزیع اسکناس نو با مبلغ اسمی پایین و مسکوک نیکل توسط شعب بانک ملی چیست ؟

250) در صورت مفقود شدن اوراق مشارکت چه اقدامی از طریق دارنده اوراق مشارکت باید صورت پذیرد؟

251) در صورت مخدوش شدن اوراق مشارکت چه اقدامی باید توسط دارنده اوراق صورت پذیرد؟

252) در صورت ارائه چک های مخدوشی ( شسته شده ،سوخته ...) توسط مشتریان به بانک چه اقدامی باید انجام پذیرد ؟

253) وظيفه شعبه در قبال مشترياني كه متقاضي دريافت كارت بازرگاني بوده و فرم «الف» را ارائه مي نمايند چيست ؟

254) اعتبار گزارش ارسال شده به شعب در خصوص وضعيت اعتباري مشتريان چه مدت مي باشد ؟

255) سقف اخذ اطلاعات اعتباري مشتريان توسط شعب و ادارات امور چگونه ميباشد؟

256) طبق آخرين دستورالعمل مبلغ كارمزد جهت اخذ اطلاعات چه ميزان است ؟

257) مدارك مورد نياز جهت مشترياني كه براي اولين بار متقاضي تسهيلات اعتباري بوده و فاقد پرونده اعتباري ميباشند ، چيست؟

258) آيا جهت بررسي اصالت پيش فاكتور كارمزد تعلق مي گيرد؟

259) چه مداركي جهت اخذ اطلاع از مشتريان متقاضي تسهيلات كه در بخش توليد فعاليت مي نمايند ، مورد نياز ميباشد ؟

260) مشتريان متقاضي تسهيلات كه در بخش بازرگاني خارجي يا داخلي فعاليت دارند ، چه مداركي بايد ارائه نمايند ؟

261) مشترياني كه تقاضاي وام اجاره به شرط تمليك (جهت خريد مطب ، دفتركار و ... ) دارند ، چه مداركي مورد نياز است

262) مشترياني كه تقاضاي تسهيلات در بخش (مشاركت مدني جهت احداث ساختماني ) دارند چه مداركي بايد ارائه دهند ؟

263) مشترياني كه تقاضاي فروش اقساطي مسكن دارند ، چه مداركي بايد ارائه دهند ؟

264) جهت دريافت گواهي موجودي حساب يا گواهي گردش حساب به زبان انگليسي (گواهي تمكن مالي) بمنظور ارائه به سفارتخانه ها يا دانشگاههاي خارج از كشور بابت اخذ ويزا يا پذيرش به كدام مركز مراجعه گردد ؟

265) آيا گواهي هاي تمكن مالي پس از دريافت از شعبه بايد مثل ساير بانكها به مهر تاييد بين الملل بانك برسد؟

266) چه مداركي جهت دريافت گواهي تمكن مالي از شعبه لازم است ؟

267) آيا گواهي تمكن مالي بانك جهت ارائه به سفارتخانه كافي است يا پرينت صورتحساب هم بايد تهيه گردد ؟

268) آيا گواهي هاي تمكن مالي بانك نياز به تاييد قوه قضائيه و وزارت امور خارجه دارد؟

269) جهت تهيه پرينت ريز حساب ( صورت حساب چند ماهه يا چند ساله ) به زبان انگليسي بايد چه مراحلي را انجام داد؟

270) درصورتيكه حساب مشتري در يكي از شعب شهرستانها افتتاح شده و وي درحال حاضر در شهر ديگري ساكن باشد ، آيا مي تواند از شعب ديگر گواهي تمكن مالي يا پرينت صورتحساب خود را دريافت كند ؟

271) در پاسخ رفع سوء اثر منظور از پيغام خطا تحت عنوان « شعبه مجاز به رفع سوء اثر نمي باشد» چیست و چه اقدامی باید کرد ؟

272) اگر رفع سوء اثر بصورت صحيح انجام شود ، بعداز چه مدت زماني از شبكه بانكي حذف خواهد گرديد ؟

273) چکهای برگشتی مشمول مرور زمان چگونه محاسبه می گردد ؟

274) پيغام « اطلاعات تائيد نشد » در پاسخ رفع سوء اثر ، حاکی از چیست ؟

275) اگر كاربر سهواً چكي را كه نبايد رفع سوء گردد ، رفع سوء‌نمود ، جهت ثبت مجدد چه اقدامی باید بنماید ؟

276) در صورتیکه در سیستم متمركز شعبه برای مشتری چک برگشتی نمایش داده شود ، لیکن به هنگام استعلام از بانك مركزي ج .ا.ا فاقد سابقه گزارش گردد ، واحدها چه عملیاتی را می بایست انجام دهند؟

277) آیا رفع سوء اثر در کلیه واحدهای بانک میسر می باشد ؟

278) در صورت مواجه شدن با مواردي كه به نظر شما ، بيانگر ”‌‌ اعمال تبعيض ”،” اعمال غرض “ ، ” اعمال نظر شخصي“ ، ” عدم برخورد مناسب “ ، “ عدم رعايت مقررات و دستورالعمل ها” ، ” انجام عمل سوء “ و ... ، در واحد هاي بانك باشد ، شيوه ي صحيح برخورد چيست ؟

279) مهلت ثبت نام عمره مفرده تا چه زماني مي باشد؟

280) مدارك مورد نياز در ثبت نام حضوري چيست؟

281) زمان قرعه كشي و اعزام كي مي باشد؟

282) آيا زمان ثبت نام تأثيري در اولويت اعزام دارد؟

283) چه سودي به سپرده وديعه شده در بانك تعلق مي گيرد؟

284) شرايط سني ثبت نام در عمره مفرده چيست؟

285) حج كارت چيست و چه مزايايي دارد؟

286) آيا حج كارت در مواقع اعزام مزايايي خواهد داشت؟

287) گروه ثبت نام شده اينترنتي چگونه حذف مي شود؟

288) اگر دو فرد جدا ثبت نام كنند در صورت تمايل به همگروه شدن بايد چه اقدامي انجام دهند؟

289) در صورتيكه مراحل ثبت نام تمام شده باشد براي اينكه مجددا بخواهند فردي را به گروه اضافه كنند چه اقدامي نمايند؟

290) اگر از يك گروه انصراف و به گروه ديگر بخواهند ملحق شوند چه اقدامي انجام دهند.

291) در صورت عدم واريز وجه هنگام استفاده از كارتهاي بانك ملي از طريق خودپرداز - اينترنت و يا pos چه اقدامي بايد انجام داد؟

292) آیا به رهن گرفتن زمین (زمین با کاربری مسکونی و تجاری) در حال حاضر امکان پذیر می باشد؟

293) سامانه حواله الکترونیکی بانکی(سحاب) چیست؟

294) نحوه استفاده از سحاب در شعبه چگونه است؟

295) سقف انتقال وجه سحابی چه میزان است؟

296) براي انتقال از طريق «‌سحاب» چه میزان كارمزد از انتقال دهنده دريافت مي شود؟

297) استفاده از سحاب از چه روشهایی قابل انجام است؟

298) انجام سحاب از بانک مبدا امکان پذیر است یا بانک مقصد؟

299) سقف انتقال وجه از طریق دستگاه خودپرداز چقدر است ؟

300) اگر کارت مشتری در دستگاه خودپرداز گیرکرد و سیستم پیغام "فعلا منتظر باشید" را نشان داد، اما همچنان بعد از نیم ساعت دستگاه کارت را پس نداد، چه اقدامی باید کرد؟

301) اگر مشتری از ATM درخواست دریافت وجه نمود، اما دستگاه به علت خرابی وجه را نداد و در عین حال مبلغ مورد نظر از حساب مشتری کسر گردید، باید چه اقدامی کرد؟

302) اگر از خودپرداز شارژ خریده شد، اما شارژی دریافت نشد، تکلیف چیست؟

303) انتقال وجه سه جانبه از طریق دستگاه خودپرداز کدام یک از بانکها امکان پذیر است ؟

304) با ملی کارت معمولی در کدام یک از کشورهای خارجی می توان از دستگاه خودپرداز استفاده کرد؟

305) چرا هر چه ملی کارت وارد دستگاه خودپرداز می شود، دستگاه آن را پس داده و عملیاتی انجام نمی دهد؟

306) از طریق خودپرداز چند قبض می توان پرداخت کرد؟

307) اگر برای کارتهای اعتباری و سخا مشکل ایجاد شود، چه باید کرد؟

308) آیا انتقال وجه از طریق پایا به صورت آنی انجام می شود؟

309) ساتنا چيست؟

310) ویژگیهای ساتنا چیست ؟

311) تفاوت ساتنا و پایا چیست ؟

312) آیا در روزهای تعطیل ساتنا و پایا کار می کنند؟

313) آیا انتقال وجه از طریق پایا یا ساتنا کارمزد دارد؟

314) شبا چیست ؟

315) جهت دریافت شناسه شبا از طریق پیام کوتاه باید چه کرد ؟

316) چگونه می توان شماره شبا را از سایت بانک به دست آورد؟

317) آیا شناسه شبای حساب مربوط به یک بانک دیگر را می توان از سایت بانک ملی دریافت کرد؟

318) آیا حسابهای غیرمتمرکز هم شماره شبا دارند؟

319) سقف انتقال وجه کارت به کارت در سایت بانک ملی چقدر است؟

320) نحوه انتقال کارت به کارت در سایت چگونه است؟

321) اگر در خرید اینترنتی از سایت بانک ملی، وجه مربوطه از حساب مشتری کسر شود، اما تراکنش ناموفق انجام گردد، مشتری چه اقدامی باید انجام دهد؟

322) آیا در خرید اینترنتی از درگاههای بانک ملی یا سایر بانکها از حساب مشتری کارمزد کم می شود؟

323) دستگاه هاي رمزياب چند مدل است؟

324) نحوه ثبت اطلاعات دستگاه های رمزیاب در سیستم سیبا شعبه به چه صورت است؟

325) برای ثبت نام و استفاده از خدمات رعد ملی چه باید کرد؟

326) چگونه به وسیله رعد ملی می توان از دستگاههای Pos خرید کرد؟

327) آیا در رعد ملی مانند همراه بانک ملی نیاز به نصب برنامه ای از سایت بانک است؟

328) جهت راه اندازی دستگاه رمزیاب مدل psp برای بار اول، چه اقدامی باید انجام داد؟

329) نحوه فعال کردن برنامه رعد ملی در گوشی موبایل چگونه است؟

330) جهت راه اندازی دستگاه رمزیاب مدل های 300 و 260 Vasco برای بار اول، چه اقدامی باید انجام داد؟

331) هزينه کارمزد استفاده از رعد ملی چقدر است؟

332) آیا امکان استفاده از رعد ملی در خارج از کشور نیز میسر است؟

333) اگر گوشی موبایل به سرقت برود، آیا دیگران می توانند به سامانه رعد ملی یا اطلاعات حساب مشتری دسترسی پیدا کنند؟

334) نحوه فعال سازي دستگاه‌هاي رمزياب رعد ملي در شعب چگونه است؟

335) از سامانه رعد ملی چگونه می توان جهت تولید رمزیکبار مصرف برای ورود به سامانه سبا استفاده کرد؟

336) شناسه کارت در رعد ملی یعنی چه؟

337) حداکثر چند کارت بانک ملی می توان در رعد ملی ثبت کرد؟

338) سامانه بانکداری اینترنتی (سبا) چه امکاناتی دارد؟

339) اگر کسی ایران چک یک میلیون ریالی دارد، جهت نقد کردن آن باید چه اقدامی انجام دهد؟

340) اگر چكي كه نبايد رفع سوء گردد، سهواً توسط شعبه رفع سوء‌ شود، جهت ثبت مجدد چه اقدامی باید انجام داد؟

341) اگر در سیستم متمركز شعبه برای مشتری چک برگشتی نمایش داده شود، اما به هنگام استعلام از بانك مركزي ج .ا.ا فاقد سابقه گزارش گردد، شعبه باید چه اقدامی انجام دهد؟

342) نحوه استفاده از دستگاه در هنگام ورود به سامانه (سبا) چگونه است؟

343) در پاسخ رفع سوء اثر منظور از پيغام خطا تحت عنوان «شعبه مجاز به رفع سوء اثر نمي باشد» چیست و چه اقدامی باید کرد؟

344) نحوه استفاده از دستگاه در هنگام انجام انتقال وجه و امضاي الكترونيكي چگونه است؟

345) آیا چک یک بانک دیگر را می توان در شعبه ای غیر از شعبه افتتاح کننده حساب وصول نمود؟

346) سامانه رعد ملی (#717*) چیست و چه خدماتی را ارائه می دهد؟

347) اگر مشتری به دلیل عدم استفاده از سامانه سبا به مدت طولانی، امکان ورود به سبا را نداشته باشد و با پیغام "شناسه و رمز عبور معتبر نمی باشد" مواجه شود، چه اقدامی باید انجام دهد؟

348) اگر دستگاه رمزیاب مفقود یا خراب شود یا به سرقت برود، مشتری باید چه اقدامی باید انجام دهد؟

349) مسائل مربوط به قانون صدور چك و نحوه صدور آن: خط زدن كلمه ‌«حواله كرد» و يا قيد شرط در متن چك تاثيري در پرداخت آن دارد؟

350) درچه صورت رمزیاب قفل می شود ؟

351) اگر مشتری به علت اختلاف با دارنده چک، از بانک تقاضا کند که وجه چک را پرداخت ننماید، آیا این انجام این کار برای بانک جایز است؟

352) اگر مشتری Pin cod دستگاه رمزیاب را فراموش کرد، چه اقدامی باید انجام دهد؟

353) نحوه عضويت در بانکداری اینترنتی (سبا) چگونه است؟

354) نحوه تعریف کد کاربری در فرم عضویت در سبا چگونه است؟

355) گر چک مفقود شود، چه اقدامی باید انجام داد؟

356) آیا موقع عضویت در سبا ، فرم "درخواست رمزیاب جدید" نیز باید تکمیل شود؟

357) - در مورد چکی که منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت شده، آیا بعد از صدورگواهینامه قابل انتقال به غیرخواهد بود؟

358) آیا دارندگان حسابهای مشترک می توانند عضو سامانه سبا شوند؟

359) آیا در سامانه سبا ، شناسه کاربری می تواند فقط عدد باشد؟

360) -اگر روی حواله کرد خط خورده باشد، آیا می توان چک را به شخص دیگری انتقال داد؟

361) در فرمهای سبا شماره مشتری 10 رقمی مورد نیاز است، ولی اگر شماره مشتری شخصی کمتر از 10 رقم (به عنوان مثال 7 رقم بود ) بود، چه باید کرد؟

362) اگر مشتری چک برگشتی داشته باشد، اما نداند در دست چه کسی است، چه اقدامی باید انجام دهد؟

363) آیا امکان تغییر شناسه (کد) کاربری سبا وجود دارد؟

364) -سامانه سما چیست؟

365) چه خدماتی برای اشخاص حقوقی در سامانه سبا امکان پذیر است ؟

366) - جهت اخذ دسته چک چه باید اقدامی باید انجام داد؟

367) چه خدماتی برای اشخاص حقوقی در سامانه سبا امکان پذیر نمی باشد؟

368) چرا در سیستم سبا نمی توان شماره حساب جدید تعریف کرد؟

369) اگر شناسه کاربری سبا غیرفعال شود ، چه کار باید کرد ؟

370) در چه مواقعی در سیستم سبا باید فرم "درخواست رمزیاب جدید" تکمیل شود ؟

371) در صورت بروز یکی از موارد فوق ، مشتری پس از تکمیل فرم "درخواست رمزیاب جدید" چه اقدامی باید انجام دهد؟

372) نحوه حذف یک حساب از لیست حسابهای شناخته شده در قسمت انتقال وجه سبا چگونه است ؟

373) رمز عبور در فرم عضویت در سبا چه شرایطی باید داشته باشد؟

374) چرا در تکمیل فرم فعال سازی شناسه کاربری ، لیست اسامی شعب باز نمی شود؟

375) آیا مشتری ازهمان لحظه ای که دستگاه رمزیاب را از شعبه دریافت کرد، می تواند از سامانه سبا استفاده نماید؟

376) چرا امکان انتقال وجه به حساب های دولتی از طریق سامانه سبا امکان پذیر نمی باشد؟

377) در صورت فراموش کردن شناسه کاربري سبا ، مشتری باید چه اقدامی انجام دهد؟

378) -جهت اخذ دسته چک چه باید اقدامی باید انجام داد؟

379) صورتحساب سبا چه ویژگی هایی دارد ؟

380) چگونه می توان به همه حسابهای خود در سامانه سبا دسترسی پیدا کرد ؟

381) -اگر شخصی چکی را در وجه شخص دیگری صادر کند، آن شخص دوم می تواند چک را به نفر سومی واگذار کند؟

382) اگر مشتری در سبا اشتباهی با شماره سریال دستگاه به عنوان رمز وارد شود چه اتفاقی می افتد؟

383) اگر مشتری پس از تکمیل فرم عضویت یا فرمهای دیگر در سبا فراموش نمود شماره پیگیری را یادداشت کند، چه اقدامی باید انجام دهد؟

384) چرا برخی از مشتریان پس از یکسان سازی شماره مشتری حسابهای خود ، شماره حسابشان در سامانه سبا حذف شده و به صورت ناشناخته درمی آید؟

385) چنانچه در سامانه سبا اعداد برعکس مشاهده شود، علت چیست؟

386) اگر به هنگام ورود به سبا، در سیستم پیغام "کاربر غیرفعال است" مشاهده شود و بعد در هنگام تکمیل فرم فعال سازی شناسه کاربری نیز سیستم پیغام "شناسه و رمز عبور معتبر نمی باشد" را نشان دهد، علت چیست ؟

387) اگر در هنگام ورود به سبا، پیغام "کاربر معتبر نمی باشد" مشاهده شود، علت چیست؟

388) اگر به هنگام عضویت در سبا، با وجود اینکه مشتری بار اول است که درخواست عضویت می دهد، پیغام "ثبت نام قبلاً انجام شده است" مشاهده شود، علت چیست؟

389) چنانچه در سامانه سبا هنگام انتقال وجه کارت به کارت پیغام "تعداد رمزهای متوالی اشتباه بیش از حد مجاز است" مشاهده شد، علت چیست؟

390) اگر مشتری در هنگام ورود به سبا با پیغام "کاربر قبلاً وارد سیستم شده است، 3 دقیقه بعد امتحان کنید" مواجه شود، چه اقدامی باید انجام دهد؟

391) اگر شعبه یک شماره سریال رمزیاب را برای دو مشتری ثبت کرده باشد، مشکل چگونه باید رفع گردد؟

392) در هنگام تکمیل فرم عضویت در سبا، علت مشاهده کد خطای xx9010000xx چیست؟

393) در تکمیل فرم عضویت در سبا، علت مشاهده کد خطای xx6600000xx چیست؟

394) اگر هنگام روشن کردن رمزیاب ، روی صفحه نمایش دستگاه، Lock pin و یک عدد 7 رقمی نشان داد ، علت چیست و چه کار باید کرد؟

395) در تکمیل فرم عضویت در سبا، علت مشاهده کد خطای xx5600000xx چیست؟

396) اگر دستگاه رمزیاب کلمه 1 fail را نشان دهد ، نشانه ی چیست ؟

397) در تکمیل فرم عضویت در سبا، علت مشاهده کد خطای xx2700000xx چیست؟

398) در هنگام انتقال وجه سبا، علت مشاهده کد خطای xx1650000xx چیست؟