هیات عامل

يکشنبه 26 ارديبهشت 1400

محمدرضا حسین زاده
تلفن: ۶۶۷۳۱۹۹۷
پست الکترونیکی:
ceo@bmi.ir

مسعود خاتونی
تلفن: ۶۰۹۹۲۰۱۲
پست الکترونیکی:
masoud.khatouni@bmi.ir

سید فرید موسوی
تلفن: 60992015
پست الکترونیکی:
s.f.mousavi@bmi.ir

کاووس ایرج پور
تلفن: ۶۰۹۹۲۰۱۰
پست الکترونیکی:
k.irajpour@bmi.ir

محسن امین زارع
تلفن: 23583127
پست الکترونیکی:
m.aminzare@bmi.ir

حبیب الله رشید ارده
تلفن: ۶۰۹۹۳۱۴۷
پست الکترونیکی:
h.rashidardeh@bmi.ir

هادی سالارخیلی
تلفن: 60992816
پست الکترونیکی:
h.salarkheili@bmi.ir

حسن مونسان
تلفن: 60993117
پست الکترونیکی:
h.mounesan@bmi.ir

فرهاد معقول
تلفن: --
پست الکترونیکی:
f.maghoul@bmi.ir

نصرت اله شهبازی
تلفن: --
پست الکترونیکی:
--

تعداد بازدید: 41105


تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2021 rss mail