قراردادهای اعتباری

چهارشنبه 19 آبان 1400

ردیف

قرارداد

دانلود فایل

1

مشارکت مسکن انفرادی

دانلود

2

متمم مشارکت مسکن انفرادی

دانلود

3

مشارکت انفرادی ملی مسکن

دانلود

4

متمم مشارکت انفرادی ملی مسکن

دانلود

5

مشارکت مسکن زمین موقوفه

دانلود

6

متمم مشارکت مسکن زمین موقوفه

دانلود

7

مشارکت ساختمانی انفرادی فاقد سابقه ثبتی

دانلود

8

متمم مشارکت ساختمانی انفرادی در قبال غیر منقول

دانلود

9

متمم مشارکت ساختمانی در قبال تعهد شخص ثالث

دانلود

10

مشارکت بازرگانی صادراتی

دانلود

11

متمم مشارکت بازرگانی صادراتی

دانلود

12

مشارکت وارداتی

دانلود

13

متمم مشارکت وارداتی

دانلود

14

مشارکت اموال سرمایه ای

دانلود

15

متمم مشارکت اموال سرمایه ای

دانلود

16

مشارکت احداث و تکمیل کارخانه

دانلود

17

متمم مشارکت احداث و تکمیل کارخانه

دانلود

18

مشارکت احداث و تکمیل کارخانه شهرک های صنعتی

دانلود

19

متمم مشارکت احداث و تکمیل کارخانه شهرک های صنعتی

دانلود

20

مشارکت مجتمع سازی

دانلود

21

متمم مشارکت مجتمع سازی

دانلود

22

اجاره به شرط تملیک

دانلود

23

متمم اجاره به شرط تملیک

دانلود

24

استصناع

دانلود

25

متمم استصناع

دانلود

26

جعاله

دانلود

27

متمم جعاله

دانلود

28

جعاله بورس

دانلود

29

متمم جعاله بورس

دانلود

30

خرید دین

دانلود

31

متمم خرید دین

دانلود

32

سلف

دانلود

33

متمم سلف

دانلود

34

فروش اقساطی مواد اولیه

دانلود

35

متمم فروش اقساطی مواد اولیه

دانلود

36

فروش اقساطی ماشین آلات

دانلود

37

متمم فروش اقساطی ماشین آلات

دانلود

38

فروش اقساطی مسکن

دانلود

39

مبایعه نامه

دانلود

40

رهن غیر منقول

دانلود

41

مرابحه

دانلود

42

متمم مرابحه

دانلود

43

مزارعه

دانلود

44

متمم مزارعه

دانلود

45

مساقات

دانلود

46

متمم مساقات

دانلود

47

مضاربه

دانلود

48

متمم مضاربه

دانلود

49

قرض الحسنه

دانلود


تعداد بازدید: 24633


تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2023 rss mail