معرفی مدیران امور بانک ملی ایران

يکشنبه 25 آبان 1399


اصلان کریمی
تلفن: ‌ ۸۸۱۴۰۴۰۳
دورنگار: ۸۸۸۴۸۷۴۸
پست الکترونیکی:
a.karimi@bmi.ir


سعداله عیسی زاده
      تلفن :  ۶۰۹۹۲۰۸۷     
 دورنگار : ۶۰۹۹۴۰۶۱ 
پست الکترونیکی:
s.eisazadeh@bmi.ir

--
تلفن: ۳۱۶۰ ۶۰۹۹
دورنگار: ۶۰۹۹۳۸۲۲
پست الکترونیکی:
--
فرهاد معقول
تلفن:‌  ۶۰۹۹۲۰۸۹
دورنگار: ۶۶۷۲۰۶۰۰
پست الکترونیکی:
--

 

حمید مومنی
تلفن :33911069
     دورنگار: 33115265
پست الکترونیکی:
h.momeni@bmi.ir


حسینعلی سخندان
تلفن :61423116
     دورنگار: 66737568    
پست الکترونیکی:
h.sokhandan@bmihospital.comمحمد شهرام اخلاق دوست
تلفن :--
     دورنگار: --
پست الکترونیکی:--

 --
تلفن :۶۰۹۹۲۷18 
     دورنگار: ۶۶۷۵۲۵۵۹ 
پست الکترونیکی:

تعداد بازدید: 777335


تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2021 rss mail