معرفی مدیران امور بانک ملی ایران

شنبه 18 آذر 1402
مدیران امور
رضا رفیعا
تلفن : 60992066
دورنگار : 60994061
پست الکترونیکی:
personal9121@bmi.ir

مدیران امور
احمد بهکار مرام(سرپرست)
تلفن : 60993975
دورنگار : 66725502
پست الکترونیکی:
daftar9939@bmi.ir

مدیران امور
علی اشرف یوسفی قیاسی(سرپرست)
تلفن : 60993966
دورنگار :66753420
پست الکترونیکی:
daftar9936@bmi.ir

مدیران امور
احمد ملکی راد(سرپرست)
تلفن : ----
دورنگار : ----
پست الکترونیکی:
daftar9937@bmi.ir


تعداد بازدید: 1208663


تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2023 rss mail