نحوه تنظيم دستور پرداخت

سرویس دستور پرداخت یکی از سرویسهای بانکداری اینترنتی در دنیا میباشد .
با استفاده از این سرویس : می توان با تعریف یک دستور پرداخت ، معین کرد که انتقال وجهی از هریک از حسابهای مشتری  به هر حساب متمرکز دیگری در بانک از جمله حسابهای خود شخص ، با مبلغی معین ، بصور مکرر اجرا شود .
در این سرویس می توان درخواست کرد که انتقال وجه مورد نظر در دوره های معینی ، از جمله ماهانه ، هفتگی و روزانه صورت پذیرد .
بطور مثال می توان معین کرد که انتقال وجهی بصورت ماهانه در روز پنجم هر ماه انجام شود و این انتقال وجه ها به مدت 8 ماه ادامه یابد یا بعنوان مثال دیگر می توان معین کرد که انتقال وجه مورد نظر بصورت هفتگی در روز های سه شنبه هر هفته و جمعاٌ به مدت 4 هفته اجرا گردد .
بدین منظور کافی است با ورود به سرویس بانکداری اینترنتی و انتخاب گزینه دستور پرداخت نسبت به تعریف دستور پرداخت مورد نظر اقدام نمود و سیستم بصورت خود کار بدون نیاز به حضور و ورود به سیستم ، در زمانهای مقرر و طبق شرایط اعلامی نسبت به اجرای دستور پرداخت مورد نظر اقدام خواهد کرد .
  • می توان اجرای دستور پرداختها را در هر لحظه پیگیری کرد .
  • می توان لیست دستور پرداختهایی را که بر روی حسابهای شخص تعریف شده مشاهده کرد .
  • اگر از ادامه اجرای دستور پرداخت منصرف شوید ، می توان دستور پرداخت را حذف کرد

تعداد بازدید: 72118

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملّی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018