نكات امنيتي استفاده از دستگاه هاي خودپرداز


1. هنگام دريافت پاكت رمز كارت بانك خود از شعبه به سلامت و عدم پارگي دقت نماييد.
2. به محض وصول رمز كارت صادره، به دستگاه خودپرداز شعبه مراجعه و رمز خود را تغيير دهيد.
3. به محض دريافت كارت بانك، نسبت به يادداشت كردن شماره 16 رقمي آن اقدام نماييد. به خاطر داشته باشيد براي مسدود كردن حساب هنگام سرقت يا مفقود شدن كارت به اين شماره نياز داريد.
4. شماره چهاررقمي كه به عنوان رمز استفاده مي كنيد، به سادگي براي ديگران قابل حدس زدن نباشد. براي مثال از سال تولد، سال ازدواج يا شماره تلفن خود استفاده نكنيد.
5. فقط كلاهبرداران وانمود مي كنند كه براي انتقال وجه، مي بايست از كارت ارزي خود استفاده كنند و شما را ترغيب به استفاده از منوي انگليسي مي نمايند.
6. براي انتقال وجه نيازي به استفاده از منوي انگليسي نيست. منوي انگليسي براي بهره برداري مسافران خارجي ايجاد شده است.
7. مراقب باشيد: فقط كلاهبرداران شما را به استفاده از منوي انگليسي ترغيب مي نمايند.
8. هنگام انجام عمليات انتقال وجه، فرد دريافت كننده فقط شماره 16 رقمي كارت خود را اعلام مي كند و نيازي به ارائه ساير اطلاعات كارت يا مراجعه به دستگاه خودپرداز ندارد.
9. رمز جديد را به خاطر بسپاريد. از يادداشت كردن رمز كنار كارت و قرار دادن برگه رمز در كيف كارت جداً خودداري فرماييد.
10. هنگام وارد كردن رمز در دستگاه خودپرداز، به گونه اي جلوي دستگاه بايستيد كه كسي امكان ديدن صفحه كليد و رمز شما را نداشته باشد.
11. رمز خود را هر سه تا چهارماه تغيير دهيد.
12.در فروشگاه ها و هنگام خريد از پايانه فروش، خودتان رمز را وارد دستگاه كنيد و از اعلام آن به فروشنده خودداري نماييد.
13. در صورتي كه در فروشگاهي مجبور به اعلام رمزتان شديد، حتي المقدور به سرعت نسبت به تغيير رمز خود اقدام نماييد.
14. از سپردن كارت خود به ديگران خودداري نماييد. در صورت لزوم، بلافاصله نسبت به تغيير رمز خود اقدام نمايند.
15. رسيد دريافتي از دستگاه خودپرداز و كارتخوان را در محل رها نكنيد.
16. در صورت بروز اشكال در عمليات بانكي، از توسل به افراد غريبه جداً خودداري نمايند.
17. از پايانه فروش فقط براي خريد، مانده گيري و پرداخت قبض استفاده كنيد.
18. براي انتقال وجه به ساير حساب هاي خود يا ديگران به هيچوجه از پايانه فروش استفاده نكنيد.
19. براي انتقال وجه از دستگاه هاي خودپرداز، پايانه شعب يا خدمات ساتنا و پايا كه در داخل شعبه ارائه مي شود، بهره برداري نماييد.
20. سقف انتقال وجه دستگاه خودپرداز سه ميليون تومان در هر روز مي باشد.
21. با مراجعه به شعبه و استفاده از پايانه شعبه مي توانيد تا سقف پانزده ميليون تومان به صورت آني به ساير كارت هاي خود يا ديگران انتقال وجه دهيد.
22. با مراجعه به شعبه و استفاده از سامانه پايا مي توانيد به هر حسابي در هر بانك تا سقف پانزده ميليون تومان در همان روز انتقال وجه دهيد.
23. با مراجعه به شعبه و استفاده از سامانه ساتنا مي توانيد به هر حسابي در هر بانك به صورت نامحدود در همان روز انتقال وجه دهيد.
24. براي انجام عمليات انتقال وجه از طريق پايا و ساتنا دانستن شماره شباي حساب مقصد الزامي است.
25. يك راه اطلاع از شماره شبا، مراجعه به شعبه يا سايت اينترنتي بانك افتتاح كننده حساب است.
26. هرگز براي دريافت  شماره شباي بانك الف به سايت بانك ب مراجعه ننماييد.
27. بانك مسئوليتي براي جبران خسارت مشترياني كه شماره شباي مقصد را اشتباه ثبت كرده اند، نخواهد داشت.
28. با داشتن كارت بانك مي توانيد قبوض خود را بدون مراجعه به شعب بانك ها پرداخت نماييد.
29. مراجعه به دستگاه خودپرداز هريك از بانك ها يك راه پرداخت سريع قبض شماست.
30. مراجعه به پايانه فروش نصب شده در فروشگاه محل سكونت شما، يك راه پرداخت سريع قبض شماست.
31. مراجعه به پايانه شعبه هريك از بانك ها يك راه پرداخت سريع قبض شماست.
32. مراجه به سايت هريك از بانك ها يك راه پرداخت سريع قبض شماست.
33. براي خريد هاي اينترنتي داشتن رمز دوم الزامي است.
34. براي دريافت رمز كارت به دستگاه خودپرداز بانك خود مراجعه نماييد.
35. رمز اول و دوم كارت شما محرمانه است. از ارائه اطلاعات محرمانه كارت خود به ديگران خودداري نماييد.
36. كد CVV2 كارت شماره محرمانه است . از ارائه اطلاعات محرمانه كارت خود به ديگران خودداري نماييد.
37. به محض اطلاع از مفقود شدن كارت خود، نسبت به مسدود كردن آن اقدام نماييد.
38. به محض اطلاع از به سرقت رفتن كارت خود، نسبت به مسدود كردن آن اقدام نماييد.
39. يك راه مسدود كردن كارت بانك، مراجعه به شعب بانك صادر كننده است.
40. يك راه مسدود كردن كارت بانك، مراجعه به سايت اينترنتي بانك صادركننده كارت است.
41. يك راه مسدود كردن كارت بانك، تماس با ميز امداد بانك صادر كننده كارت است.
42. براي مسدود كردن كارت بانك داشتن رمز دوم كارت الزامي است.
43. هرگز براي پر كردن حساب جاري از پايانه فروش استفاده نكنيد.
44. انتقال وجه از طريق اينترنت بانك فقط با داشتن رمز مخصوص اينترنت بانك امكان پذير است.
45. براي انجام عمليات انتقال وجه شتابي از همراه بانك استفاده ننماييد.
46. در صورت عدم پرداخت اقساط كارت هاي اعتباري ، كارت اعتباري شما به مدت شش ماه مسدود خواهد شد.
47. براي بهره برداري موثر از خدمات بانكداري الكترونيكي و ايمن ماندن از ريسك هاي احتمالي ، هنگام افتتاح حساب و درخواست كارت بانك بروشورهاي مربوطه را به دقت مطالعه فرماييد.
48. سايت بانك ها منبع مفيدي براي دريافت نكات ايمني هنگام بهره برداري از خدمات بانكداري الكترونيكي است.
49. سايت پليس فتا www.cyberpolice.ir منبع مفيدي  براي دريافت آخرين اطلاعات مربوط به تهديدات امنيتي است.
50. شماره تلفن 29991 راهي آسان براي ثبت مغايرت هاي شماست.
51. مامورين تعمير پايانه فروش شركت شما داراي كارت شناسايي از شركت مربوطه هستند. از سپردن دستگاه خود به افراد ناشناس خودداري نماييد.
52. رسيد تراكنش هاي ناموفق خود را تا حصول اطمينان از كسر نشدن وجه از حسابتان نگهداري نماييد.
53. استفاده از صفحه كليد مجازي سايت راهي مطمئن براي براي وارد كردن رمز
54. هنگام انجام خريد يا پرداخت قبض در اينترنت، حتما از صفحه كليد مجازي براي وارد كردن مرز خود استفاده كنيد.
55. شب ها از مراجعه به خودپردازهايي كه در محل هاي كم رفت و آمد و تاريك  قرار دارند، خودداري نماييد.
56. توجه داشته باشيد آدرس سايت سيستم اينترنت بانك و يا پرداخت اينترنتي در مرورگر بايد با https آغاز شود.
57. براي ورود به سيستم اينترنت بانك و يا پرداخت اينترنتي هرگز از مكان هاي عمومي مانند
 كافي نت ها استفاده نكنيد.
58. در انتخاب نام كاربري و كلمه عبور خود دقت نماييد تا ديگران نتوانند آن را حدس بزنند.
59. بدون خروج قطعي از اينترنت بانك، كامپيوتر را ترك نكنيد.
60. با وارد كردن آدرس پست الكترونيكي هنگام پرداخت قبض يا خريد اينترنتي ، بانك رسيد عمليات را براي شما صادر مي نمايد كه براي اطلاع و بهره برداري آتي بسيار مفيد خواهد بود.
61. از انجام پرداخت هاي اينترنتي از طريق سايت هاي متعلق به موسسات غير معتبر و ناشناس در اينترنت خودداري نماييد.
62. هيچ بانكي به اطلاعات محرمانه كارت شما (نظير رمز اول يا دوم، كد CVV2 و تاريخ انقضاي كارت) نياز ندارد. به ايميل ها و پيامك هايي كه به عنوان بانك اين اطلاعات را از شما مي خواهند هرگز پاسخ ندهيد.
63. هرگز به تقاضاهايي كه از طريق ايميل يا پنجره هاي pop-up اطلاعات شخصي شما را مي خواهند پاسخ ندهيد.
64. از كامپيوتر افراد ناشناس يا كافي نت ها براي انجام عمليات بانكي خود استفاده نكنيد.
65. روش هاي متعدد مسدودي كارت عبارتند از: اينترنت بانك، تلفنبانك، موبايل، خودپرداز، شعبه ، مركز تماس. به نحو مسدودي كارت در بانك صادر كننده كارت خود را در ساعات كاري و ايام تعطيل توجه كنيد.
66. لطفاً به محض اطلاع از مفقودي يا سرقت كارت خود، حساب خود را مسدود نماييد.
67. هنگام دريافت كارت خود از شعبه بانك، شماره 16 رقمي كارت و شماره تماس خدمات مشتريان بانك را از پشت كارت براي موارد ضروري يادداشت فرماييد.
68. براي دريافت رمز دوم به دستگاه خودپرداز بانك صادر كننده كارت خود مراجعه فرماييد.
69. درخواست ارسال پيامك در انجام تراكنش ها و ورود به خدمات غيرحضوري مانند اينترنت بانك، تلفنبانك و ... باعث آگاهي مشتري از سوء استفاده احتمالي وجلوگيري از سوء استفاده بيشتر است. به محض دريافت چنين پيامكي در صورتي كه خودتان تراكنشي انجام نداده ايد، نسبت به تعويض رمز خود اقدام نماييد. 
 


تعداد بازدید: 26014


تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2021 rss mail