معاونین مدیر عامل

سه شنبه 6 شهريور 1397

معاون شعب
برات کریمی
تلفن: ۶۰۹۹۲۰۱۱
پست الکترونیکی:
b.karimi@bmi.ir

معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات
مسعود خاتونی
تلفن: ۶۰۹۹۲۰۱۲
پست الکترونیکی:
masoud.khatouni@bmi.ir


معاون اعتباری و نظارت بر مصارف
محمود شایان
تلفن: ۶۰۹۹۲۰۱۹
پست الکترونیکی:
m.shayan@bmi.ir

معاون مالی
ناصر شاهباز
تلفن: ۶۰۹۹۲۰۱۳
پست الکترونیکی:
n.shahbaz@bmi.ir


معاون پشتیبانی
عباس شفیعی
تلفن: ۶۰۹۹۳۱۱۷
پست الکترونیکی:
daftar9117@bmi.ir

معاون منابع انسانی
حبیب الله رشید ارده
تلفن: ۶۰۹۹۳۱۴۷
پست الکترونیکی:
h.rashidardeh@bmi.ir


معاون امور ارزی و بین الملل
محسن امین زارع
تلفن: 23583127
پست الکترونیکی:
m.aminzare@bmi.ir

معاون حقوقی و وصول مطالبات
کاووس ایرج پور
تلفن: ۶۰۹۹۴۰۳۰
پست الکترونیکی:
k.irajpour@bmi.ir

تعداد بازدید: 375574

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملّی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2018