معاونین مدیر عامل

چهارشنبه 1 امرداد 1399

ناصر شاهباز
تلفن: ۶۰۹۹۲۰۱۳
پست الکترونیکی:
n.shahbaz@bmi.ir

مسعود خاتونی
تلفن: ۶۰۹۹۲۰۱۲
پست الکترونیکی:
masoud.khatouni@bmi.ir

عباس شفیعی
تلفن: ۶۰۹۹2۰۶2
پست الکترونیکی:
daftar9117@bmi.ir

کاووس ایرج پور
تلفن: ۶۰۹۹۴۰۳۰
پست الکترونیکی:
k.irajpour@bmi.ir

حبیب الله رشید ارده
تلفن: ۶۰۹۹۳۱۴۷
پست الکترونیکی:
h.rashidardeh@bmi.ir

محسن امین زارع
تلفن: 23583127
پست الکترونیکی:
m.aminzare@bmi.ir

علی موسوی زاده
تلفن: 60992403
پست الکترونیکی:
a.moosavizadeh@bmi.ir

 هادی سالارخیلی
تلفن: 60992816
پست الکترونیکی:
h.salarkheili@bmi.ir

 حسن مونسان
تلفن: 60993117
پست الکترونیکی:
h.mounesan@bmi.ir

تعداد بازدید: 571536


تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2020 rss mail