نحوه پرداخت صورتحساب و پرداخت

دوشنبه 3 اسفند 1394
در پایان هر ماه صورتحساب مشتری برای آگاهی از میزان بدهی ارسال می گردد.دارنده کارت مکلف است چنانچه صورت حساب را تا 3 روز پس از پایان هر دوره (یک ماه) دریافت نکرده باشد، مراتب را شخصا از نزدیک ترین شعبه بانک و یا مرکز تماس کارت اعتباری پیگیری نماید .
• مهلت اعتراض به صورت حساب، حداکثر 3 روز پس از صدور صورت حساب می باشد. رسیدگی به اعتراض و پاسخ گویی به دارنده کارت حداکثر ظرف 2 روز کاری انجام می پذیرد.
• چنانچه بانک، اعتراض دارنده کارت را قابل قبول بداند، موظف است صورت حساب را اصلاح و برای دارنده کارت ارسال کند. مشتری متعهد است در موعد مقرر نسبت به پرداخت بدهی مطابق با صورت حساب اقدام و در صورت تایید اعتراض علاوه بر اصلاح صورت حساب در دوره آتی، مبالغ مورد اعتراض به حساب ایشان واریز می گردد.

صورتحساب به چند روش در اختیار مشتری (دارنده کارت) قرار می گیرد:
الف) ارسال به پست الکترونیک (ایمیل) معرفی شده از سوی مشتری
ب) مراجعه به سایت بانک ملی ایران بخش کارت اعتباری ، منوی صورتحساب کارت اعتباری
ج) مراجعه به نشانی اینترنتیwww.bmicc.ir
د) با مراجعه به شعب بانک و درخواست دریافت صورتحساب

مدت بازپرداخت بدهی کارت­های اعتباری بر اساس مبلغ اعتبار تخصیصی حداکثر2  سال (24 قسط متوالی ) به شرح جدول ذیل  می باشد.


ردیف

مبلغ اعتبار تخصیصی (به ریال)

حداکثراقساط بازپرداخت تسهیلات

1

10.000.000

6 قسط

2

20.000.000

12 قسط

3

30.000.000

18 قسط

4

40.000.000 الی 100.000.000

24 قسط


نرخ سود و نحوه محاسبه:

* سود تسهیلات اعطایی بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار برای عقد مرابحه محاسبه می گردد.

* بدیهی است در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات در سررسیدهای مقرر ، مبلغی به عنوان وجه التزام تأخیر تادیه بر اساس مقررات به مانده تسهیلات اضافه می شود.


 دارندگان کارت می توانند نسبت به پرادخت بدهی از سه  طریق اقدام نمایند:

 الف) از طریق دستگاه های خودپرداز و انتخاب گزینه انتقال وجه کارت به کارت با شناسه پرداخت و انتقال وجه به کارت مجازی به شماره6037991899604361 با شناسه پرداخت درج شده در صورتحساب.
 ب) مراجعه به قسمت دریافت صورتحساب کارت اعتباری (دریافت صورت حساب کارت اعتباری)
ج) از طریق سامانه بام

• چنانچه مطالبات بانک ظرف مدت 2 ماه پس از تاریخ سر رسید تسهیلات، وصول نشود، کارت موقتا مسدود شده و امکان استفاده از میزان اعتبار باقیمانده آن به حالت تعلیق در آمده و بانک مراتب را به دارنده کارت اعلام می نماید.
• در صورتی که حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از سر رسید تسهیلات، مطالبات بانک از دارنده کارت وصول نشود، کارت ابطال و انجام اقدامات مقتضی به منظور وصول مطالبات صورت می پذیرد.
• در صورتی که بنا به دلایل ذکر شده در موارد بالا، کارت 3 بار مسدود شود، کارت ابطال و انجام اقدامات مقتضی به منظور وصول مطالبات صورت می پذیرد.
• بانک می تواند در صورت عدم استفاده دارنده کارت ظرف مدت 2 ماه از اعتبار کارت، مفاد قرارداد ، نسبت به ابطال زودتر از موعد کارت اقدام نماید.
• اعطای مجدد کارت، پس از بازپرداخت کامل دیون دارنده کارت، منوط به سپری شدن 2 ماه در مورد کارت های مسدودی و 2 سال در مورد کارت های ابطال شده می باشد.

تعداد بازدید: 1852705


تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2020 rss mail