اطلاعیه مهم بانک ملی ایران

چهارشنبه 30 فروردين 1396
با توجه به دستور العمل 421640/95 مورخ 95/12/28 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در راستای راه اندازی سامانه نهاب (نظام هویت سنجی الکترونیکی)، لطفا با مراجعه به هر یک از شعب بانک ملی ایران از صـحت ثبـت اطلاعـات شنـاسنـامه ای خـود اطمینـان حـاصل نمـائید.
لازم به ذکر است بر اساس نامه مذکور امکان ارائه خدمات بانکی به حسـابهای دارای نـقـص اطـلاعات پـس ازتـاریـخ 96/2/15 امکـان پـذیرنخـواهـد بود.


تعداد بازدید: 46475

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد. Bank Melli Iran - Copyright © 2018 RSS EMail Instagram Aparat Channel