سپرده قرض الحسنه پس انداز (ارزی)

چهارشنبه 20 تير 1397
به موجودی این حساب ها سود تعلق نمی گیرد لیکن دارندگان آنها در صورتی که شرایط لازم را داشته باشند، در قرعه کشی  جوایز نقدی و غیر نقدی حساب های قرض الحسنه شرکت داده می شود.

مدارک لازم برای افتتاح حساب

ارائه اصل کارت شناسایی ملی، شناسنامه

تکمیل مشخصات و ثبت امضا در حضور مسئول ذیربط


شرایط و مقررات عمومی

شخص حقیقی و یا حقوقی با رعایت مقررات قانونی می تواند در هریک از واحدهای بانک ملی ایران به نام خود و یا اشخاص دیگر مبادرت به افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز نماید.

اتباع خارجی دارنده  کارت آمایش معتبر می توانند افتتاح حساب نمایند.

حق استفاده از موجودی حساب حسب مورد با صاحب حساب یا نماینده قانونی او (ولی، وصی، قیم و یا وکیل) خواهد بود.

اطفالی که به سن 15 سال تمام رسیده باشند می توانند (بدون ارائه حکم رشد) منحصراً به نام خود حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند.

اطفالی که به سن 12 سال تمام رسیده باشند می توانند (بدون ارائه حکم رشد) منحصراً به نام خود حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند، حق استفاده از موجودی این حساب با دارنده حسب پس از رسیدن به سن 15 سال تمام خواهد بود. مگر در موارد اضطراری، با نظر ولی قهری و حضور طفل، مانده حساب قابل پرداخت است.

مادر قانوناً می تواند به نام فرزند صغیر خود حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نماید. حق استفاده از موجودی این حساب تا رسیدن طفل صغیر به سن 18 سالگی تمام فقط با مادر است.

برای صغار، ولی، وصی و قیم می توانند حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نماید. لیکن تا رسیدن صغیر به سن رشد و اثبات آن توسط دادگاه و با 18 سال تمام،‌حق استفاده از موجودی حساب با قائم مقام قانونی وی و با ارائه مدرک مربوطه خواهد بود مگر در مورد حسابهای مخصوص که پس از حصول شرایط تعیین شده، برداشت امکان پذیر می باشد.

اشخاص حقوقی از جمله شرکتها به موجب مدارک قانونی و شرط پیش بینی در اساسنامه که مستلزم ارائه شرکتنامه، اساسنامه و آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی کشور که نام صاحبان امضای مجاز شرکت یا موسسه در آن درج گردیده باشد می توانند حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند.


حداقل موجودی برای افتتاح حساب: 100 دلار یا 100 یورو


تعداد بازدید: 24944


تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2021 rss mail