سپرده قرض الحسنه جاری (ارزی)

چهارشنبه 20 تير 1397
مشتریان می توانند از این حساب برای نقل و انتقال وجوه و تراکنش های مالی خود استفاده نمایند. به موجودی این حساب ها سود تعلق نمی گیرد.

شرایط لازم برای افتتاح حساب


اهلیت متقاضی : عبارت است از توانائی قانونی شخص برای دارا شدن حق و اعمال و اجرای آن، بعبارت دیگر عاقل، بالغ و رشید بوده ‏، محجور نباشد و 18 سال تمام شمسی سن داشته باشد و افتتاح حساب برای افراد کمتر از 18 سال منوط به ارائه حکم رشد صادره از سوی مراجع ذیصلاح است .

درخواست کتبی متقاضی

ارائه کارت ملی و شناسنامه عکسدار

داشتن معرف مورد قبول  که هویت او نزد بانک محرز باشد.


مدارک لازم برای افتتاح حساب

رسیدگی به درخواست متقاضی و تحقیق در مورد شغل، محل کار و سکونت وی و حصول اطمینان از صحت آنها 

استعلام از بانک مرکزی درخصوص بلامانع بودن افتتاح حساب جاری

تکمیل متن و ظهر فرم های افتتاح حساب توسط متقاضی و امضای آن در حضور متصدی مربوطه همراه با اخذ اثر انگشت، درج کد ملی و کد پستی متقاضی

درج مشخصات معرف (نام و نام خانوادگی، شماره حساب و نام شعبه ای که معرف نزد آن حساب دارد) و اطمینان از صحت اطلاعات و نمونه امضای معرف طبق مقررات موجود


مدارک لازم برای افتتاح حساب قرض الحسنه جاری برای شرکتها ( اشخاص حقوقی)

تقاضای شرکت مبنی بر افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری که به امضای صاحبان امضاء مجاز و مهر شرکت رسیده باشد

ارائه  اصل و تصویرکارت ملی و شناسنامه عکسدار  صاحبان شرکت

یک نسخه رونوشت مصدق اساسنامه شرکت

یک نسخه رونوشت مصدق شرکت نامه شرکت

آگهی روزنامه رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تاسیس شرکت و تصویر آخرین صورتجلسه تغییرات، انتخاب اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل و معرفی اشخاصی که حق امضای چکها و اسناد تعهدآور شرکت را دارند.

معرفی یک نفر معرف مورد قبول بانک

توجه: در رابطه با اشخاص حقوقی اخذ استعلام برای اعضای هیئت مدیره که دارای حق امضاء می باشند و نیز اشخاصی که چکها را به وکالت امضاء می نمایند الزامی است.


حداقل موجودی برای افتتاح حساب: براساس شناخت وضعیت اعتبارای مشتری وتشخیص شعبه ذی ربط خواهد بود.

تعداد بازدید: 16603


تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2020 rss mail