روسای شعب مستقل (به ترتیب حروف الفبا)

يکشنبه 18 اسفند 1398

فتح اله خائف
تلفن: 88654883
پست الکترونیکی:
  f.khaef@Bmi.ir


--
تلفن: 33110220
پست الکترونیکی:

سعید ملازینل
تلفن: 26359458
پست الکترونیکی:
S_molazeinal@bmi.ir


حسن ذبیحی
تلفن: 33117423
پست الکترونیکی:
h.zabihi@bmi.ir


شاهین اسکندر زاده
تلفن: 66708527
پست الکترونیکی:
sh.eskandarzadeh@bmi.ir    

علیرضا یعقوبی
تلفن: 64512011
پست الکترونیکی:
a.yaghobi@Bmi.ir


محمد حصار سرخی
تلفن: 33118922
پست الکترونیکی:
m.hesarsorkhi@bmi.ir


عبداله جلالی
تلفن: 88897815
پست الکترونیکی:
br0137@bmi.ir

سید غلامحسین سپهری
تلفن: 33995275
پست الکترونیکی:
--


محمد فرمهینی فراهانی
تلفن: 60993356
پست الکترونیکی:
m.farahani@Bmi.ir

فائق جواهر کلام
تلفن: 23583104
پست الکترونیکی:
f.javaherkalam@bmi.ir


تعداد بازدید: 25997


تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملّی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2020 rss mail