سامانه حواله الکترونیکی بین بانکی(سحاب)

  سحاب سامانه ای است که به مشتریان بانک امکان می دهد با استفاده از کارت خود بتوانند به هر بانک دیگر عضو مرکز «‌شتاب» حواله کنند.
  ویژگی های سحاب :
  استفاده از سحاب هم در شعبه و هم در خوپردازها و هم در اینترنت بانک میسر است. 
  برای استفاده از خدمات « سحاب در شعبه‏‌، از دستگاه کارتخوان (pin pad) و منوی تحویلداری استفاده می شود.
  برای استفاده از خدمات «‌سحاب» در شعب‏‌، مشتری باید فرم مخصوص انتقال را تکمیل کند. 
   حواله های « سحابی» فقط با کارت امکانپذیر است. 
 
  سامانه حواله الکترونیک بین بانکی (سحاب):   امکان بررسی محدود مشخصات انتقال گیرنده پیش از عمل انتقال وجود دارد. 
  انتقال به صورت آنی صورت پذیرفته و وجه بلافاصله به حساب انتقال گیرنده منتقل می شود، پس از انجام انتقال، نتیجه به صادرکننده دستور پرداخت اعلام می شود. 
  تسویه بین بانکی از طریق مرکز «‌شتاب» و پس از تصفیه کلیه تبادلات روزانه مرکز مزبور صورت می گیرد. امکان برگشت دستور پرداخت در «‌سحاب» وجود ندارد. 
  وجه به حساب پیش فرض کارت انتقال گیرنده منتقل می شود. 
  نیاز به ذکر شعبه در گزینه های انتقال دهنده و انتقال گیرنده نیست.
   انتقال هم از بانک مبدأ و هم از بانک مقصد امکان پذیر است. 
  انتقال از دوزیر مسیر قابل انجام است: 
 شعب مجهز به دستگاه کارتخوان( در ساعات کاری) - خودپردازها ( در تمامی ساعات و روزها)
  برای انتقال حضور کارت انتقال دهنده لازم است.

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2023 rss mail