بانک کارگشایی

  تاریخچه

دهم آبان 1305 هجری شمسی قانون تأسیس آن ازتصویب شورای ملی وقت گذشت تحت عنوان مؤسسه رهنی دولتی سرمایۀ اولیه آن ازمحل وجوه صندوق بازنشستگی مستخدمین دولت بود و زیرنظروزارت مالیه(دارائی)وقت انجام وظیفه می نمود. پس ازتأسیس بانک ملی ایران درسال1307 از واحدهای تابعۀ این بانک محسوب گردید. تغییرنام به بانک کارگشائی درسال1318 با تأسیس بانک رهنی ایران(بانک مسکن فعلی)به علت تشابه اسمی صورت گرفت. بانک کارگشایی از واحدهای تابعۀ بانک ملی ایران بوده ودارای یک شعبه مرکزی ودوشعبۀ امیرکبیر و امیریه درتهران وحدود پنجاه شعبۀ دیگر دراستانها می باشد. نظربه اینکه توسعه بانک کارگشایی دردستورکارطرح تحول بانک ملی قرارداردلذامقررگردیده درکلیه مراکزاستانها وشهرهای پرجمعیت شعبه بانک کارگشایی تأسیس گردد.


  خدمات

      1- اعطای تسهیلات تاسقف 100 میلیون ریال به هرمتقاضی درقبال ترهین طلاآلات وحداقل طی دو فقره قرارداد
      2- واگذاری صندوقهای امانی اجاره ای درشعبه مرکزی بانک کارگشائی 
      3- بانک کارگشائی به عنوان عامل عرضه مسکوکات طلای بانک مرکزی ازطریق مزایدۀ حضوری (حراج) ودربسته های صدتایی نقش مهمی دراجرای سیاستهای آن بانک درخصوص تعدیل قیمت مسکوکات وتأمین نیاز بازار ایفا می نماید.
      4- تسهیلات مزبورازمنابع قرض الحسنه تأمین وپرداخت می گردد وچنانچه درآینده تسهیلات دیگری به این بانک واگذار گردد متعاقباً اطلاع رسانی خواهدگردید.


  شعب

نام بانک

آدرس

تلفن

دورنگار

شعبه مرکزی

تهران – خیابان مولوی - میدان محمدیه - پلاک 587

55616140
55632943

55621441

شعبه امیرکبیر

 خیابان ری - ایستگاه آصف

33550069

33132929

شعبه امیریه

 خیابان ولیعصر - سرپل امیربهادر

55382046

55370030

شعبه اصفهان

میدان امام حسین(ع)ابتدای چهارباغ پائین جنب هتل پیروزی ساختمان اداره امورشعب

32225778 -031

031-32241347

شعبه تبریز

خیابان دارایی جنب اداره دارایی - ساختمان بانک ملی شعبه مرکز

35242337- 041

35236913- 041

شعبه زنجان

سبزه میدان - جنب بانک ملی مرکز

33322096 -024

33224060- 024

33262899- 0241

شعبه شیراز

خیابان شهرداری - ساختمان بانک ملی شعبه مرکز

32231006- 071
2221002 -071


22223413 -071

شعبه قزوین

سبزه میدان – جنب ساختمان بانک ملی مرکز

11-2245410- 028

2245412- 028

شعبه کرمان

خیابان عدالت

32222460 -034

2222360- 034

شعبه کرمانشاه

خیابان مدرس -ساختمان بانک ملی شعبه مرکز

37216824- 083
37216823 -083

37277005- 083
37211115 -083

شعبه مشهد

خیابان امام خمینی - ساختمان بانک ملی شعبه مرکز

2225054 -051

32219353 -051

شعبه همدان

خیابان شریعتی

32520175 -081

32522099 -081

شعبه یزد

خ ایت اله کاشانی کوچه هلال احمر

6292500- 035

6292501- 035

اراک

خیابان امام خمینی ابتدای بازار

32215924- 086

32226020- 086

بروجرد

بروجرد- میدان شهدا ساختمان ملی مرکزی

42615304- 066

42615301- 066

بم

بم- خیابان شهیدصدوقی- جنب بانک ملی بم

44217260
44216550- 034

44212002- 034

بیرجند

بیرجند میدان اول شهیدمدرس طبقه فوقانی بانک ملی مدرس

32230200
32233874- 056

32222567- 056

جیرفت

جیرفت- میدان امام خمینی- جنب بانک ملی جیرفت

43215041- 034

43215042- 034

خرم آباد

خرم آباد- خیابان امام خمینی چهار راه بانک شعبه مرکزی بانک ملی

33320542- 066

 33320542- 066


رشت

رشت- میدان فرهنگ- بانک کارگشائی

33328322- 013

33320925- 013

زاهدان

زاهدان- خیابان طالقانی

33229421- 054

33229422

33229423

33229423- 054

سمنان

سمنان- بلوار17 شهریور

33355423- 023

33324026- 023

سنندج

سنندج – خیابان طالقانی- جنب سنندج

22- 33171421- 087

2271420- 087

گرگان

گرگان- میدان وحدت شهرداری سابق

32230201- 017


2230301- 017

قم

قم – خیابان آیت اله مرعشی ساختمان قم

37757741- 025

37757741- 025

کرج

کرج – خیابان شهید بهشتی نرسیده به بیمارستان  امام روبروی شهربانی  طبقه فوقانی کرج

32232124- 026

32233729- 026

مراغه

مراغه – چهار راه شهدای طلوع فجر

37236674 -041

37222214- 041

ارومیه

ارومیه - میدان انقلاب خ آیت اله کاشانی خ کشتگر

32246649 - 044

32246448 - 044

یاسوج

یاسوج - خ میرزای شیرازی

33228324

33220136 - 074

33233013 - 074

برازجان

 میدان امام خمینی -  برازجان - طبقه اول

4232281 -0773

4232282 -0773

بجنورد

بجنورد - خیابان امیریه جنوبی - جنب بانک ملی شهید امامی

42239187- 058

42238720- 058

42221821- 058

ساوه

ساوه - خیابان استادمطهری - میدان  شهید صفری

42425652 - 086

42425658- 086

اهواز

خ ازادگان جنب بانک ملی

2219416- 0611

2219416- 0611


سبزوار

خ اسرارشمالی جنب شهرداری

44220667- 051

44229251- 051

سیرجان

خ امام خمینی بانک ملی مرکزی

42271812- 034

42271811- 034

رفسنجان

میدان انقلاب  بانک ملی مرکزی

34253385- 034

34259600- 034

34259600- 034

اردبیل

خیابان امام خمینی جنب استانداری زیرزمین اردبیل

045-33254385

33254389- 045

بابل

میدان هلال احمر خ صالح طبری ساختمان بانک کارگشایی بابل

32220472- 011

32209071- 011

تربت جام

میدان مرکزی بانک ملی تربت جام

52538001- 051

52536755- 051

ساری

میدان امام حسین طبقه زیرزمین بانک ملی ممتاز ساری

33321841- 011

33310423- 011

نیشابور

خیابان امام خمینی مقابل کال منوچهری بانک ملی نیشابور

42234076- 051

42246001- 051

ایلام

میدان امام خمینی ط همکف ساختمان اداره امورشعب استان ا یلام

3382303- 0841

3382302- 0841

بندرعباس

میدان 17 شهریور (شهربانی سابق ) طبقه دوم بانک ملی بندرعباس

2251088- 0761

2251089- 0761

گلپایگان

خ امام ط فوقانی شعبه مرکزی

57453777

57453778- 031

57453779- 031

57422427- 031

بندرانزلی

میدان امام  ساختمان شعبه مرکزی

44553630- 013

44551140- 013

44551831- 013

کاشان

خ میرعماد جنب شعبه مرکزی

55470102- 031

55444422- 031

گنبد

خ حافظ شمالی نبش مطهری

33238180- 017

33238191- 017

الیگودرز

خ امام خمینی بالاترازمیدان امام حسین

43322133- 066

43322133- 066


تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملّی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2019 rss mail