دستور پرداخت گروهی پایا(ACH)

  معرفی خدمت

دستــور پرداختهای گروهی پایا عمدتاً برای پرداخت های تجاری کاربران شرکتی و سازمانی نظیــر پرداخت حقوق و مستمری، پرداخت سود سهام و پرداخت های انتقالی با تعداد زیاد کاربرد دارد.

در این طرح سازمانهایی که حساب اصلی آنها در بانک ملی ایران می باشد می توانند بدون الزام مخاطبان تجاری خود به افتتاح حساب در یک بانک ، از طریق تکمیل و ارسال فرمهای مربوطه که در این بخش موجود می باشد به حساب افراد در هر بانک دیگر وجه مربوطه را پرداخت نمایند .

در واقع در این خدمت مشتری دستور پرداختی بدون محدودیت تعداد و مقصد حساب در قالب یکی از فایلهای Excel و یا Xml تنظیم و آن را به متصدی بانک تحویل داده و پس از تکمیل فرم درخواست خدمت، بانک وجوه مربوطه را بر اساس زمان اعلامی مشتری در فرم مربوطه به حساب های خواسته شده واریز می نماید.

داشتن حساب در بانک ملی و ارائه مدارک شناسایی در هنگام تکمیل فرم درخواست خدمت برای مشتری تنها الزامات استفاده از این خدمت بوده و در حال حاضر بانک هیچ کارمزدی در قبال این خدمت اخذ نمی نماید.

مشتریان می توانند پس از مطالعه دقیق دستورالعمل طرح با تکمیل فرم به یکی از شیوه های ذیل  و تحویل فایل به بانک  از این خدمت ارزشمند بهره مند گردند. تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2023 rss mail