ملی کارت خانواده

  معرفی کارت

در راستای افزایش کیفیت و کمیت ارائه خدمات به مشتریان ،گسترش فرهنگ استفاده از کارتهای الکترونیکی در بین خانواده ها، تسهیل در انجام امور مالی و فراهم آوردن امکان استفاده از خدمات بانکی و بانکداری الکترونیکی ،امکان صدور و عرضه ملی کارت خانواده از طریق کلیه شعب فراهم گردیده است.

کارت خانواده عبارتست از یک یا مجموعه ای از چند کارت مغناطیسی که به یک حساب ترجیحی متصل بوده و صاحب حساب اصلی (کارت اصلی) می تواند ضمن تعیین تعداد کارت درخواستی برای اعضای خانواده، نسبت به مشخص نمودن خدمات مورد نیاز، اعم از تعیین سقف مبلغ برداشت، امکان مشاهده یا عدم مشاهده موجودی حساب و همچنین مشاهده یا عدم مشاهده صورتحساب برای دارندگان هریک از کارتها ، اقدام نماید که این قابلیت ها از خصوصیات بارز این محصول به شمار میرود.


  مشخصات کارت خانواده

کارت خانواده بانک ملی ایران با عنوان" ملی کارت خانواده " از نوع کارت های مغناطیسی بوده و با ارائه درخواست مشتریان به شعب و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه صادر می‌گردد.

ملی کارت خانواده برای افراد خانواده (حداقل 12 سال تمام) شامل: همسر، فرزندان و همچنین پدر، مادر، خواهر و برادر، (درصورتی که تحت تکفل درخواست کننده باشند) صادر میگردد.

صاحب حساب می تواند برای کارت خانواده، سقف مبلغ برداشت ماهانه تعیین نماید.

نام روی کارت، نام افرادی است که توسط صاحب حساب معرفی میگردند.

ملی کارت خانواده، قابلیت استفاده از طریق دستگاه های ATM بانکهای عضو شتاب و پایانه های فروش (pos)، دستگاههای کارت خوان شعب (pinpad )، سایتهای اینترنتی و دستگاههای کیوسک بانک را دارا می باشد.

کارت های فوق دارای تاریخ انقضاء 5 ساله می باشند.

دارنده ملی کارت خانواده ،می تواند همانند کارت اصلی، تراکنشهای مختلف (تا سقف تعیین شده) را با استفاده از کارت خود انجام دهد. بدیهی است تمامی این تراکنش ها حساب اصلی را تحت تاثیر قرار می دهند. شایان ذکر است در هنگام دریافت صورت حساب از طریق ATM و P.O.S، هر مشتری تنها عملیات انجام شده توسط کارت خود را مشاهده می نماید، به غیر از دارنده کارت اصلی (صاحب حساب) که در صورت حساب خود کلیه تراکنشهای انجام شده برروی حساب را مشاهده خواهد نمود.

صدور کارت خانواده برای هر متقاضی حداکثر تا سقف 9فقره امکانپذیر می باشد.

بمنظور درخواست صدور یا دریافت کارت نیاز به حضور افراد خانواده در بانک نمی باشد.

مسدود و رفع مسدودی کارت، صرفاً‌ توسط دارنده کارت اصلی (صاحب حساب) میسر میباشد.

حداکثر سقف عملکرد ماهانه برای افراد زیر 18 سال حداکثر 500.000 ریال و برای سایر افراد بنا به درخواست متقاضی (صاحب حساب) می باشد.


مراحل درخواست صدور کارت:

متقاضیان دریافت ملی کارت خانواده (صاحبان حساب) با همراه داشتن شناسنامه و کارت ملی و مراجعه به شعب بانک فرم درخواست ملی کارت خانواده (فرم پیوست) را دریافت و نسبت به تکمیل آن اقدام می نمایند. 


تذکر مهم: متقاضی دریافت کارت خانواده می بایست حداقل دارای یکی از حسابهای  قرض الحسنه جاری/ قرض الحسنه پس انداز/ سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت نزد شعب بانک ملی ایران باشد. در صورتی که افراد تحت تکفل دارای شماره مشتری نباشند، 
 

  سرویسهای قابل ارائه به ملی کارت خانواده :

خدمات قابل ارائه به ملی کارت خانواده  از طریق پایانه های مختلف به شرح ذیل می باشد:نوع پایانه


عملیات مجاز


ATM


برداشت -    واریز -  مانده گیری - انتقال - پرداخت قبض- تغییر رمز - صورتحساب 


Pinpad


برداشت - واریز - مانده گیری - انتقال - پرداخت قبض  - تغییر رمز 


POS


مانده گیری - خرید 


Internet


مانده گیری - پرداخت قبض - خرید 


تلفن بانک


مانده گیری R    پرداخت قبض R     صورتحساب R 


Infokiosk


مانده گیری R    پرداخت قبض R     صورتحساب R 


سایر موارد:

در صورت ارائه درخواست دارندگان ملی کارت خانواده ( با استفاده از فرم درخواست خدمات کارت خانواده) مبنی بر تغییر رمز از طریق دستگاه pad pin ، واحدها ملزم می باشند حسب درخواست متقاضی نسبت به تغییر رمز کارت اقدام نمایند.

شایان ذکر است تغییر رمز ملی کارت خانواده از طریق دستگاه های خودپرداز امکان پذیر می باشد.

ارائه سرویس توسط پایانه های مجازی نظیر تلفنبانک، اینترنت و... به کارت خانواده با ورود رمز دوم امکانپذیر می باشد. بدین منظور دارنده کارت می تواند با مراجعه به دستگاههای خودپرداز بانک نسبت به تعریف "رمز دوم" از طریق گزینه "عملیات رمز" اقدام نماید. 

در صورت ایجاد مغایرت بعلت تراکنش های ناموفق و برداشت از حساب کارت مربوطه، رفع مغایرت از طریق شعب صادر کننده انجام خواهد پذیرفت.


تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2020 rss mail