هدیه کارت بانک ملی

  معرفی کارت و مشخصات آن
taghavi-1.JPG

کارت هدیه بانک ملی ایران با عنوان هدیه کارت از نوع کارتهای مغناطیسی از سال 87 عملیاتی گردیده اند.

این خدمت جهت سهولت در پرداختهای غیر نقدی ارگانها و هر گونه هدیه از اشخاص مختلف در راستای ترویج پول الکترونیک راه اندازی گردیده است.

این کارت ها  بصورت یکبار مصرف تولید می شود، لذا امکان شارژ مجدد آن وجود ندارد.

کارت های فوق حداکثربه مدت 2 سال دارای اعتبار است . مانده مصرف نشده کارتهای هدیه پس از انقضای مدت مزبور ، صرفاً در شعبه صادر کننده قابل دریافت می باشد.


  مشخصات کارتهای هدیه

 حداکثر مبلغ هر کارت هدیه 000ر000ر20 ریال می باشد.

 صدور کارت هدیه در قبال برداشت از حساب مشتری و یا دریافت وجه نقد معادل آن مجاز می باشد.

 کارت هدیه فاقد قابلیت شارژ مجدد بوده و پس از اتمام موجودی از درجه اعتبار ساقط است.

 کارت هدیه حداکثر به مدت 2 سال دارای اعتبار است.


نکته: سقف مجموع کارت های هدیه صادرشده برای هر شخص در شبانه روز  یکصد و پنجاه میلیون ریال می باشد.

  نحوه گرفتن کارت
مشتریان در صورت تمایل می توانند به یکی از شعب بانک مراجعه و با پرداخت مبلغ مد نظر کارت هدیه متناظر آن را دریافت نمایند.

نمونه کارت های هدیه
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2024 rss mail