بیمه ملی کارت

  معرفی خدمت
taghavi-1.JPG

جهت جبران خسارات ناشی از سرقت، جعل و سوء استفاده از ملی کارتها، بانک ملی ایران امکان استفاده از خدمات بیمه ای را برای مشتریان فراهم نموده است.

دارندگان ملی کارت در صورت تمایل به استفاده از این خدمت می توانند با مراجعه به شعب بانک ملی ایران اقدام به تکمیل فرم مربوطه نمایند. پس از ارائه فرم به شعبه افتتاح کننده حساب بصورت سیستماتیک مبلغ 000ر5 ریال ازحساب مشتری بعنوان حق بیمه سالانه کسر می گردد و از آن تاریخ کارت مربوطه مشمول شرایط بیمه می شود. مدت اعتبار این بیمه نامه ها یکسال بوده و پس از انقضای مدت زمان بیمه، در صورت اینکه از طریق شعبه و حضوری اقدام به بیمه کردن کارت نموده باشید تمدید آن به صورت خودکار برای سال بعد انجام شده و حق بیمه از حساب مشتری کسر می شود ولی در صورت بیمه کردن کارت از طریق اینترنت تاریخ انقضای بیمه به ایمیل اعلامی مشتری ارسال گردیده ومشتری باید مجددا اقدام به تکمیل مراحل بیمه کردن کارت در سایت نماید.
در صورت عدم تمایل مشتری جهت تمدید ، می بایست مراتب 30 روز قبل از انقضای بیمه کتباً به شعبه اعلام شود.


  موارد مشمول بیمه

سرقت: عبارتست از اینکه کارت از مشتری سرقت و بطور غیر قانونی از طریق این کارت برداشت یا عملیات انتقال صورت گیرد.

جعل: هرگونه شبیه سازی توسط جاعل یا جاعلین اعم از اینکه ناشی از سرقت باشد یا نباشد و اعم از اینکه منجر به برداشت وجه نقد یا انتقال و جابجایی وجه به حساب دیگری گردد.

سوء استفاده: هرگونه برداشت وجه یا انتقال از طریق کارت بدون اطلاع و کسب اجازه از بیمه شده

حداکثر مبلغ پرداختی به بیمه شدگان:

برداشت ناشی از سرقت و سوء استفاده برای هر کارت الکترونیکی روزانه تا مبلغ 2.000.000 ریال برای مدت 5 روز و حداکثر تا سقف 10.000.000 ریال

برداشت های ناشی از جعل کارتهای الکترونیکی اعم از دریافت نقدی یا انتقال وجه از طریق دستگاههای خودپرداز(ATM) حداکثر تا مبلغ 100.000.000 ریال

  موارد خارج از تعهدات بیمه گر

سرقت الکترونیکی بدون استفاده از کارت

خسارت مربوط به هزینه صدور کارت مجدد

خسارت ناشی از جنگ، شورش، اغتشاش، بلوا، عملیات خرابکارانه، سیل و زلزله (مفقودی و سرقت ناشی از بروز خطرات سیل و زلزله مستثنی است.)

اشتباه در محاسبه و اختلال در سیستم سامانه الکترونیکی


نحوه استفاده از خدمت :

در صورتی که سوء استفاده صورت گرفته از کارت مشتری جزء‌ موارد پوشش بیمه باشد باید مشتری به شعبه مراجعه و برگه اعلام خسارت را تکمیل و به شعبه تحویل نماید تا سایر مدارک از سوی شعبه به نمایندگی بیمه ارسال گردیده و مراحل بررسی و پرداخت خسارت از سوی شرکت بیمه صورت پذیرد.

ورود به سامانه اینترنتی بیمه ملی کارت


تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2023 rss mail