برداشت وجه از خودپرداز بدون کارت

  شرح خدمت
به منظور افزایش کیفیت خدمات قابل ارائه به مشتریان از یک سو و بهبود فرایندهای عملیاتی از سوی دیگر، امکان برداشت وجه از خودپرداز بدون کارت فراهم گردید.

  نحوه عملکرد
مشتری از طریق  دستگاه های خودپرداز، منوی برداشت وجه و سپس انتخاب زیرمنوی "مجوز برداشت به شخص دیگر"  نسبت به ورود کد ملی و مبلغ مورد نظر اقدام می نماید.
پس از تایید مشتری، شناسه  13 رقمی مجوز برداشت وجه در اختیار وی قرار می گیرد.
مشتری با ارسال کد ملی و شناسه 13 رقمی  می تواند مجوز برداشت مبلغ مورد نظر را در اختیار  هر شخصی (حتی فاقد حساب در شبکه بانکی) قرار دهد.
شخص دارنده شناسه برداشت و کد ملی مشتری با مراجعه به دستگاه های خود پرداز بانک ملی و انتخاب کلید ثبت (Enter) و ورود اطلاعات درخواستی، می تواند تا پایان همان روز مبلغ مورد نظر را برداشت نماید. 
شایان ذکر است چنانچه  از مجوز مذکور در همان روز استفاده نگردد ، وجه مورد نظر به حساب مشتری عودت داده خواهد شد.
تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2019 RSS