ملی فاند

  شرح خدمت
تامین مالی نوعی روش مبتنی بر تجمیع و مشارکت اشخاص درفعالیت های مختلف انتفاعی و غیر انتفاعی در زمینه های متنوع می باشد. بطورکلی در تامین مالی جمعی اشخاص ایده یا مسئله های را به اشتراک می گذارند تا با کمک دیگر افراد گروه یا جامعه دوستان و همفکران خود اقدام به تجمیع منابع لازم برای مسئله مورد نظر نمایند.
موضوع در تأمین مالی جمعی می تواند یک حمایت خیرخواهانه و غیر انتفاعی یا یک  فعالیت انتفاعی باشد.
ملی فاند سامانه ای برای ارائه نوعی روش تأمین مالی مبتنی بر تجمیع و مشارکت اشخاص در فعالیت های مختلف انتفاعی و غیرانتفاعی در زمینه های متنوع است.

  سه مدل مطرح شده در ملی فاند
حامی:
جذب و تجمیع منابع اشخاص برای هدف حمایتی خاص به صورت غیرانتفاعی و پرداخت بلاعوض از طریق بانک

قرض الحسنه:
جذب و تجمیع منابع اشخاص برای قرض بدون بهره به مجری از طریق بانک

گروهی:
تجمیع منابع سپرده گذاران محدود و معین برای طرح خاص به صورت مشارکت در بازده طرح و به قصد انتفاع و از طریق بانک

مهم ترین شاخصه های ملی فاند:
اعتبار سنجی
هم افزایی
شبکه های اجتماعی
مدیریت ریسک

  اهم اهداف ملی فاند
کمک به طرح های خیرخواهانه و عام المنفعه
تامین مالی پروژه ها برای کارآفرینان خلاق و بدون پشتوانه مالی قوی بصورت وام بلاعوض
ایجاد محیط امن برای انجام مبادلات مالی برای مشتریان بانک و کاربران اینترنت در تامین مالی جمعی
کمک به جذب کارآفرینان و سرمایه گذاران در پروژه های باچشم انداز اقتصادی مناسب
ایجاد رونق در اقتصاد کشور با خلق ارزش در سرمایه های کوچک
ایجاد مدل جدیدی از اعتبار مالی متناسب با رویکردهای کارآفرینانه نوین درکسب و کارهای نوپا و خلاق

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملی ایران محفوظ می باشد.
Bank Melli Iran - Copyright © 2020 rss mail