طرح ویژه مسکن بانک ملی ایران

طعم شیرین صاحب خانه شدن


طرح ویژه مسکن

خانه دار شدن رویایی است که هر خانواده ای از ابتدای تشکیل بنیان اولیه برای تحقق آن برنامه ریزی می نماید. بانک ملی ایران به عنوان یکی از بزرگترین بانک‌های کشور که از عمق جامعه و بر اساس خواست یک ملت ایجاد شده با توجه به رسالت خود این بار با ارائه خدمت جدید خود تحت عنوان «حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه اوراق مسکن» در تحقق این رویا یاریگر شما خواهد بود. سپرده گذاران این حساب علاوه بر دریافت سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت، امکان برخورداری از اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را نیز خواهند داشت.

Next

شرایط حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه اوراق مسکن

افتتاح حساب سپرده ویژه اوراق مسکن همانند سپرده کوتاه مدت عادی انجام و بر اساس مبلغ سپرده گذاری و مدت ماندگاری در قالب 2 طرح قابل ارائه می باشد. مشتری می تواند بر اساس شرایط خود یکی یا هر دو طرح را انتخاب و در حساب های ویژه طرح سپرده‌گذاری نماید.

Next

شرایط افتتاح حساب سپرده گواهی مسکن

شما می توانید بر اساس شرایط خود یکی از طرح ها را انتخاب و اقدام به افتتاح حساب نمایید:

محاسبه کر

نحوه خرید و فروش، هبه و اعتبار زمانی اوراق

برای اطلاع از جزئیات روی هر بخش کلیک نمایید:


شرایط اعطای تسهیلات و سقف تسهیلات در مناطق مختلف کشور

برای اطلاع از جزئیات روی هر بخش کلیک نمایید:

محاسبه گر