طرح ویژه مسکن بانک ملی ایران

طعم شیرین صاحب خانه شدن

طرح ویژه مسکن

خانه دار شدن رویایی است که هر خانواده ای از ابتدای تشکیل بنیان اولیه برای تحقق آن برنامه ریزی می نماید. بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک کشور که از عمق جامعه و بر اساس خواست یک ملت ایجاد شده با توجه به رسالت خود این بار با ارائه خدمت جدید خود تحت عنوان «حساب سپرده سرمایه گذاری خاص گواهی مسکن» در تحقق این رویا یاریگر شما خواهد بود. سپرده گذاران این حساب علاوه بر دریافت سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت، امکان برخورداری از اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را نیز خواهند داشت.

Next

شرایط حساب سپرده سرمایه گذاری خاص گواهی مسکن

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری خاص گواهی مسکن همانند سپرده کوتاه مدت عادی انجام و بر اساس مبلغ سپرده گذاری و مدت ماندگاری در قالب 3 طرح قابل ارائه می باشد. مشتری می تواند بر اساس شرایط خود یکی از طرح ها را انتخاب و اقدام به افتتاح سپرده نماید.

Next

شرایط افتتاح حساب سپرده گواهی مسکن

:شما می توانید بر اساس شرایط خود یکی از طرح ها را انتخاب و اقدام به افتتاح حساب نمایید

نحوه خرید و فروش و اعتبار زمانی اوراق

:برای اطلاع از جزئیات روی هر بخش کلیک نمایید
شرایط اعطای تسهیلات و سقف فردی تسهیلات در مناطق مختلف کشور

:برای اطلاع از جزئیات روی هر بخش کلیک نمایید