چاپخانه دیجیتال

لازمه تحقق دیجیتالی شدن تبدیل اسناد تجاری و با ارزش به اسناد دیجیتالی است . تمبر مالیاتی ، سفته و اوراق بهاداری از این دست که الزامات بسیاری از قراردادها و کارهای بانکی است تحقق رویای صددرصد دیجیتالی شدن رو غیرقابل باور می کنه. بانک ملی ایران بعنوان بازوی توانمند دولت در دیجیتالی شدن و اقتصاد دیجیتالی این مانع رو هم از سرراه برداشته . چاپخانه دیجیتالی بانک ملی ایران راهی است برای حذف اسناد بهادار کاغذی چاپ سفته دیجیتال ، چاپ برات دیجیتال ، چاپ تمبر دیجیتال و چاپ هر آنچه برای خدمات تمام دیجیتال مورد نیاز است در اولین چاپخانه دیجیتال کشور از این پس قابل انجام است . و بانک ملی ایران مفتخر به افتتاح اولین چاپخانه دیجیتال کشور می باشد . بزودی با حضور مقامات کشوری شاید افتتاح رسمی این چاپخانه خواهید بود و ما در ملی شو 4 مژده عملیاتی شدن این اقدام بزرگ را به شما می دهیم . مسیر سخت است و پرپیچ و شتاب ولی راه ادامه دارد با ما همراه باشید.

Image