سر نخ خوبی‌ها در دست شما

جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه بانک ملّی ایران

91 کمک هزینه خرید واحد مسکونی هر یک به مبلغ 1000 میلیون ریال

291 کمک هزینه خرید خودروی داخلی هر یک به مبلغ 700 میلیون ریال

591 کمک هزینه خرید کالای ایرانی هر یک به مبلغ 200 میلیون ریال

آخرین مهلت جهت افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی پایان مرداد 1398