زندگی فرصتی است برای مهربانی

چهل و یکمین جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه پس انداز بانک ملی ایران

99 کمک هزینه خرید واحد مسکونی هر یک به مبلغ 1000 میلیون ریال

299 کمک هزینه خرید خودروی داخلی هر یک به مبلغ 700 میلیون ریال

1399 کمک هزینه خرید کالای ایرانی هر یک به مبلغ 200 میلیون ریال

1399 کمک هزینه خرید صنایع دستی هر یک به مبلغ 10 میلیون ریال

790 هزار جایزه نقدی هر یک به مبلغ 1 میلیون ریال

شرایط شرکت در قرعه کشی:

آخرین مهلت جهت افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی پایان مرداد 1399
داشتن حداقل مانده 500 هزار ریال به مدت 90 روز متوالی و حفظ مانده بالای 500 هزار ریال تا روز قرعه کشی
در صورت رعایت حداقل موجودی، هر 50 هزار ریال در روز یک امتیاز

امتیاز بانک به مشتریان:

مشتریانی که قبل از اتمام دوره قرعه کشی افتتاح حساب یا تکمیل موجودی داشته اند با رعایت حفظ موجودی
حتی پس از اتمام دوره قرعه کشی به مدت 90 روز در قرعه کشی شرکت داده می شوند.