قابلیت‌ها و ویژگی‌های سامانه بام

feature
خدمات حساب:

مشاهده لیست حساب های متعلق به خود نزد بانک ملی ایران همچون شماره شبا، شماره حساب، مانده حساب و نوع حساب

انجام مدیریت مالی مشتریان

مشاهده تاریخچه تراکنش های حساب

نمایش نمودار براساس گروه های هزینه ای و بودجه بندی

feature
انتقال پول:

انتقال پول بین حساب های بانک ملی و سایرین

انتقال حساب به ملی کارت، پایا و ساتنا

مشاهده تاریخچه انتقال پول

feature
خرید کارت هدیه مجازی:

به منظور جلوگیری از نقل و انتقال پول نقد و افزایش سرعت خرید

انتخاب مبلغ کارت هدیه

ارسال اطلاعات کارت از طریق پیامک برای خریدار

مدیریت تسهیلات
مدیریت تسهیلات:

افزودن شماره تسهیلات بانک ملی ایران و سایر بانکها به سامانه بام و پرداخت اقساط تسهیلات خود و دیگران

مشاهده ریز تراکنش ها، جزئیات پرداخت و نمودار وضعیت بازپرداخت

خدمات کارت
خدمات کارت:

انتقال پول کارت به کارت درون بانکی و شتابی

امکان انتخاب مقصد تراکنش در دفترچه تماس، مسدودی

خدمات پرداخت
خدمات پرداخت:

خرید شارژ یا بسته اینترنتی

پرداخت قبول خدمات دولتی از طریق شناسه قبض و شناسه پرداخت و یا به صورت دسته ای

خدمات چک
خدمات چک:

امکان احراز هویت و درخواست و پیگیری صدور دسته چک

ثبت درخواست صدور دسته چک در سامانه صیاد

امکان پیگیری از وضعیت دسته چک

عملیات چک صیادی
عملیات چک صیادی:

درخواست صدور دسته چک جدید

مشاهده لیست برگه های دسته چک

مشاهده تارخچه تعیین مبلغ های پیشین دسته چک

feature
نیکوکاری:

واریز وجه مدنظر به صندوق یا مراکز مشخص شده

نحوه ثبت نام

ثبت نام از طریق احراز هویت

ثبت‌ نام با احراز هویت هوشمند از دیگر امکانات پیشرفته سامانه بام است که با اسکن امضا، اسکن مدارک و... برای کاربران فعال می شود و بدین ترتیب مشتری، دیگر برای انجام عملیات بانکی به احراز هویت فیزیکی نیازی نخواهد داشت.
همچنین مشتریان می توانند در این سامانه نسبت به انتخاب یکی از گزینه های قرض الحسنه پس انداز، کوتاه مدت عادی، کوتاه مدت زائرین اربعین حسینی و کوتاه مدت طرح مروارید برای افتتاح حساب خود اقدام کنند.
با صدور کارت بانکی به صورت مجازی با امکان تعریف رمز دوم پویا و رمز ثابت، امکان انتقال وجه و خرید اینترنتی از تمامی درگاه ها به صورت آنی فراهم می شود اما در صورت تمایل به دریافت فیزیک کارت باید به نزدیکترین شعبه بانک مراجعه شود.

ﻣﺮاﺣﻞ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب

feature

ﺟﻬﺖ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎم، اﺑﺘﺪا از ﻃﺮﯾﻖ وﺑﺴﺎﯾﺖ بانک ملی اﯾﺮان و ﯾﺎ بانکداری ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ وارد ﺑﺎم اپلیکیشن اینترنتی بام شوید.در ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﺴﺎب، ﻣﻨﻮی اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب را اﻧﺘﺨﺎب کنید.

feature

ﻧﻮع ﺣﺴﺎب و ﺷﻌﺒﻪ ﻣﺪ‌ﻧﻈﺮ ﺟﻬﺖ اﻓﺘﺘﺎح ﺣﺴﺎب را اﻧﺘﺨﺎب کرده و اداﻣﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ را دﻧﺒﺎل کنید.

feature

پس از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن ﻣﯿﺰان وﺟﻪ از وﺟﻪ ﺑﺮداﺷﺖ سپرده گذاری و ﺣﺴﺎب ﻣﺒﺪا، ﺣﺴﺎب ﺟﺪﯾﺪ اﻓﺘﺘﺎح میشود.

ﻣﺮاﺣﻞ صدور کارت

در بخش خدمات کارت همراه بام، منوی صدور کارت را انتخاب کنید.

feature

حساب و شعبه مدنظر را انتخاب کرده و ادامه فرایند را دنبال کنید.

feature

در این مرحله شماره کارت مجازی داشته باشید که نیاز به مراجعه به شعبه ندارد ولی در صورت نیاز به کارت فیزیکی باید به شعبه مربوطه مراجعه کنید.

feature