یک بام و چند برنده
شرکت در قرعه‌کشی بام

شرکت در قرعه‌کشی

جایزه ویژه یک خودرو نیسان

هر روز یک سکه بهار آزادی

فقط با ثبت نام در سامانه بام بانک ملّی ایران

ثـبـت نـام
شرکت در قرعه‌کشی بام
برندگان قرعه کشی برندگان قرعه کشی

دوره اول


برندگان قرعه کشی برندگان قرعه کشی

دوره دوم


برندگان قرعه کشی برندگان قرعه کشی

دوره سوم