نیروی انسانی موثرترین رکن تحولات اقتـصـادی، اجتـمـاعی و فـرهنـگی

درباره گزینش

امروز همگان اذعان دارند که انجام درست کارها از عهده سازمان هایی بر می آید که مجهز به نظام اداری سالم باشند و تنها این گونه سازمان ها قادر به تصمیم گیری های درست، به جا و مناسب هستند. سازمان های سالم وپویا به عنوان موجودات زنده در محیط رشد وتوسعه یافته واز طریق ارائه خدمات مورد نیاز جامعه، رشدوشکوفایی جامعه را تامین می نمایند. آنچه مسلم است سازمان های سالم بیش از هرچیز به نیروی انسانی سازنده و حافظ نظام اداری نیاز دارند.
نقش نیروی انسانی در پیشرفت یک جامعه آن چنان است که آن‌را مؤثرترین رکن تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نامیده‌اند. چنین نیروهایی باید برخوردار از ویژگی های راستین تعهد، اخلاق، دانش، پویایی و خلاقیت باشند. همه می دانند در سازمان های پیچیده امروزی نیروی انسانی متخصص و خلاق که پایبند به ارزش های اخلاقی وانسانی و متعهد به اهداف سازمانی باشند از مهمترین عوامل برای بقاء وادامه حیات و رشد وتوسعه سازمانی محسوب می شود. نظام گزینش کشور به عنوان یادگار ارزنده امام خمینی (ره) که با فرمان حکومتی ایشان در پانزدهم دی ماه سال 1361 شکلی جدید ورویکردی واقع بینانه به خود گرفت، در طول سال های زیادی که از عمر آن می گذرد مراحل ودوران سختی را پشت سر گذاشته است. این نهاد خدمتگزار طی سال های گذشته علیرغم فراز و نشیب هایی که باآن روبرو بوده است، دوران رشد و تثبیت خود را طی نموده و بحمدالله با تصویب قانون گزینش کشور در مجلس شورای اسلامی از جایگاه مناسبی در نظام اداری کشور برخوردار شده است.
هم اکنون در شرایط تکامل و توسعه گزینش در نظام اداری هستیم، جایگاه این نهاد ارزشی، احیاء ومستحکم گشته تا بارویکردی کاملا علمی و متعادل و منطبق با نیازهای واقعی جامعه اداری به وظایف خطیر خود که همانا سالم سازی و صیانت از سلامت نظام اداری و مدیریتی کشور است بپردازد.
بانک ملی ایران از بدو تأسیس تاکنون اعتماد مردم را به عنوان پشتوانه داشته و در اهداف کلان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور سهم قابل توجه دارد؛ سرمایه بزرگ و اصلی آن نیروی انسانی متعهد و متخصص می باشد، در همین راستا هسته گزینش بانک ملی ایران در جهت وظائف محوله براساس قانون گزینش کشور از سال 1363 فعالیت خود را آغاز نموده است.

بیشتر بدانیم

ضوابط حاکم بر گزینش

دستگاه ها و افراد مشمول قانون گزینش

ارکان گزینش

نحوه رسیدگی به شکایات

قانون گزینش

گزینش از منظر آیات و روایات

منشور اخلاقی کارکنان اداره کل گزینش