ضمانت نامه

ضمانت‌نامه سندی است که به موجب آن بانک به طور غیرقابل برگشت متعهد می شود در طول مدت اعتبار ضمانت نامه (حداکثر یک سال) و به محض اعلام ذینفع، هرمیزان از وجه ضمانت نامه که توسط ذینفع مطالبه خواهد شد را پرداخت نماید. شخصی که تعهداتی درقبال ذی‎نفع برعهده دارد و برای تضمین ایفای تعهدات خود از بانک تقاضای صدور ضمانت‌نامه می‎نماید را ضمانت خواه و شخصی که ضمانت‌نامه به نفع وی صادر می‌شود را ذی نفع می نامند.

استعلام ضمانت نامه / اعتبار اسنادی

اعتبار و اصالت ضمانت نامه یکی از دغدغه های دریافت کننده آن می باشد، استعلام اعتبار ضمانت نامه های بانک ملّی ایران بصورت آنلاین امکان پذیر می باشد.

تمامی حقوق متعلق به این سایت برای بانک ملّی ایران محفوظ است Bank Melli Iran - Copyright ©