خرید دِین


به راحتی معامله کنید

  • آیا نیازمند وجه نقد برای سرمایه در گردش کسب و کار خود هستید؟
  • آیا برای راه اندازی واحد تولیدی خود با محدودیت روبرو شده اید؟
  • آیا برای توسعه کسب و کار خود درصدد تامین وجه هستید؟
  • نگران نباشید، بانک ملی ایران دیون شما را خریداری می کند.

بانک ملی ایران طبق سال‌های گذشته، نیاز سرمایه درگردش بنگاه های اقتصادی را که در مقابل فروش کالا یا خدمات خود اعتبارات اسنادی و اوراق تجاری (چک ، برات و سفته) در اختیار دارند، در قالب تسهیلات خرید دین تامین می کند.
خرید دین، امروزه یکی از ابزارها و منابع تأمین اعتبار در قراردادهای اعتباری به شمار می‌رود که در معاملات از اهمیت خاصی برخوردار است.

به چه کسانی خرید دین تعلق می گیرد


تسهیلات خرید دین به بنگاه های اقتصادی که اسناد و اوراق تجاری و اعتباری، بابت فروش کالا یا خدمات دارند، طبق مقررات با رعایت آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه با سررسید یک سال پرداخت می شود.
تسهیلات خرید دین در بنگاه های اقتصادی خدماتی و غیر تولیدی هم با در نظر گرفتن حجم حساب ها و اسناد دریافتی هر بنگاه در صورت های مالی حسابرسی شده و یا اظهارنامه های مالیاتی ملاک تعیین سقف پرداخت تسهیلات خرید دین است.

دارا بودن حساب جاری یا سرمایه گذاری در شعبه عامل

ارائه تقاضای کتبی جهت استفاده از تسهیلات

اعتبار سنجی مشتریان و ضامنان

ارائه تضمین های لازم و مورد قبول به بانک